Vad funderar du på?

Hjälp Biluthyrning Hjälp för bilägare Regler och prissättning för laddning av elbilar

Regler och prissättning för laddning av elbilar

I takt med att elbilar blir allt populärare är det också enklare att hyra ut dem på GoMore med vår nyckelfria teknik. Här är vad du behöver veta om de specifika aspekterna av att hyra ut din elbil, särskilt när det gäller laddningsregler och hur du sätter priser.

Laddningskrav för elbilar

På grund av fluktuerande elpriser och förändringar i laddningsoperatörernas abonnemang är det inte obligatoriskt för elbilägare att tillhandahålla ett aktivt laddningsabonnemang för hyrestagare under hyresperioden.

Laddning ingår inte i dagspriset

 • Flexibilitet i prissättningen: Du kan besluta att inte inkludera kostnaden för laddning i det dagliga hyrespriset. I det här fallet betalar hyrestagare för sin egen laddning under hyresperioden.

 • Bestäm ditt dagspris: Du kan justera ditt dagspris baserat på om du inkluderar laddningskostnader eller inte. Denna flexibilitet gör att du kan prissätta din elbil på ett konkurrenskraftigt sätt baserat på de bekvämligheter du erbjuder.

Tillhandahåll laddningsalternativ

 • Låna ut ett laddningskort: Du är välkommen att låna ut ditt laddningskort till hyrestagare och reglera kostnaderna efter uthyrningen, baserat på faktisk användning.

 • Prissättning utefter laddningsnivå: Alternativt kan du ange ett pris om bilen återlämnas med en lägre laddningsnivå än vid hyresperiodens start.

Rekommendationer för bilägare

 • Fulladdad vid start: Vi rekommenderar att du hyr ut din elbil fulladdad eller kommer överens med hyrestagaren om bilen har mindre laddning vid start.

 • Beskrivning av laddningsalternativ: Uppdatera bilens beskrivning i bilannonsen samt i stycket "Under uthyrningen" med detaljerad information om laddningsalternativ och tillhörande kostnader.

Vad ska ingå i din bilbeskrivning

 • Laddningsnivå vid start: Ange hur mycket el bilen kommer att ha när den lämnas över till hyrestagaren.

 • Laddningsinstruktioner: Ge rekommendationer om hur hyrestagare kan ladda elbilen under hyresperioden.

 • Kostnader för laddkort: Om du lånar ut ett laddkort, ange kostnaden för laddning om det är tillämpligt.

 • Betalning för låg laddningsnivå: Ange tydligt om det tillkommer en avgift om bilen återlämnas med mindre el än vid hyresperiodens start, och ange priset per kWh.

 • Bilens räckvidd: Ge information om bilens räckvidd - både den officiella informationen och din egen erfarenhet från verkligheten.

 • Särskilda instruktioner: Nämn eventuella särskilda krav, till exempel att laddningsnivån inte får sjunka under en viss procent.

Sammanfattningsvis

Att hyra ut din elbil på GoMore är ett bekvämt och flexibelt sätt att tjäna pengar på din elbil. Det är dock viktigt att du ger hyrestagare tydliga riktlinjer för laddning. Genom att ställa lämpliga krav på laddningsansvar och kostnader kan du säkerställa en smidig hyresupplevelse.

Hittade du vad du behövde?