Vad funderar du på?

Hjälp Allmänt Omdömen Förstå hur GoMore-omdömen fungerar

Förstå hur GoMore-omdömen fungerar

Omdömen är en viktig del av vår plattform och bidrar till att bygga förtroende och säkerställa en positiv upplevelse för alla användare. Här är vad du behöver veta om hur omdömen fungerar och varför de är viktiga.

Vad är GoMore-omdömen?

Omdömen på GoMore är feedback som ges av användare efter att ha slutfört en bokning. Efter varje bokning uppmanas båda parter att betygsätta varandra. Detta system främjar transparens och hjälper användarna att fatta välgrundade beslut.

Hur fungerar omdömen?

  • Efter avslutad hyresperiod: När din bokning är klar kommer du att få en uppmaning att betygsätta din upplevelse.

  • Lämna ett omdöme: Du kan betygsätta din upplevelse på en skala från 1 till 5 stjärnor, där 5 stjärnor är det högsta betyget. Du har också möjlighet att lämna ett skriftligt omdöme som beskriver din upplevelse. Hyrestagare har också möjlighet att recensera en bilägare utifrån flera parametrar, inklusive bilens renlighet, kommunikation med bilägaren och bilens underhållsnivå.

  • Ta emot omdömen: På samma sätt kommer du att betygsättas av den andra användaren. Detta hjälper till att bygga upp ditt anseende på GoMore-plattformen.

Varför är det viktigt att betygsätta?

  • Bygger förtroende: Omdömen ger en inblick i användarnas beteende och tillförlitlighet, vilket hjälper andra att känna sig säkrare när de väljer vem de vill ha en bokning med.

  • Förbättrar kvaliteten på uthyrningarna: Feedback hjälper våra användare att veta hur de presterar och vad de kan förbättra, vilket höjer den övergripande kvaliteten på uthyrningarna på GoMore.

  • Enklare beslutsfattande: Höga omdömen kan vara en avgörande faktor för användarna när de väljer mellan flera olika hyresalternativ.

Kan jag se mina omdömen?

Ja! Du kan se ditt övergripande betyg och läsa omdömen från andra användare i din profil. Denna transparens hjälper dig att förstå hur du uppfattas på plattformen och var du kan behöva göra förbättringar.

Vad händer om jag får ett lågt betyg?

Ett lågt betyg kan uppstå av olika anledningar, men det är inte hela världen. Se det som konstruktiv feedback. Här är några tips:

  • Reflektera över feedbacken: Försök att förstå vad som kan ha lett till det låga betyget och fundera på hur du kan förbättra framtida interaktioner.

  • Förbättring: Genomför förändringar som kan förbättra dina framtida GoMore-upplevelser. Det kan handla om allt från att förbättra kommunikationen till att justera hur du hanterar bokningar eller fordonet.

  • Engagera dig mer: Ju fler positiva interaktioner du har, desto bättre blir ditt helhetsbetyg. Fokusera på att ge utmärkt service för att öka ditt betyg.

Kan omdömen tas bort eller bestridas?

Omdömen är vanligtvis permanenta eftersom de återspeglar en användares ärliga erfarenhet. Men om du anser att ett omdöme har getts på ett orättvist sätt eller på grund av ett missförstånd kan du kontakta GoMore Support. Vi granskar sådana fall noggrant och kan ingripa om feedbacken bryter mot våra riktlinjer vad gäller innehåll eller visar sig vara felaktiga.

Sammanfattningsvis

Omdömen är mer än bara siffror; de är en återspegling av ditt anseende och din pålitlighet på GoMore. Att engagera sig, vara positiv och respektfull mot andra användare, upprätthålla god kommunikation och vara pålitlig är de bästa sätten att se till att du får positiva omdömen.

Om du har några frågor eller behöver hjälp med betygsprocessen är du välkommen att kontakta vår kundsupport.

Hittade du vad du behövde?