Regler och ansvar

För att försäkra en trevlig upplevelse är det viktigt att både hyrestagare och bilägare följer våra regler för privat biluthyrning.

Mer information kan du läsa på GoMore's villkor för privat biluthyrning


Dubbelchecka hyrestagares info

Personen som bokat bilen måste vara den som hämtar bilen. Extra chaufförer kan inte hämta bilen själv. Hyrestagare ska uppvisa körkort och bilägare ska dubbelchecka att hyrestagare är minimum 21 år gammal, samt har haft körkort i minst 1 år.

Hyreskontrakt

Hyreskontraktet i appen måste fullföljas vid hämtning och lämning av varje uthyrning. Det används för att säkerställa bilens skick, anteckna nya skador, notera drivmedel och mätarställning.

Förberedelse av bilen

Bilägaren är ansvarig för att det finns uppdaterad information om bilen liggandes i bilen. Detta inkluderar viktig information för hyrestagare om något händer under uthyrningen. Bilägaren måste även se till att ta bort bilens registreringsbevis samt ev. Brobizz ur bilen.

Hyrestagare

Om hyrestagaren av någon anledning inte anses vara lämplig till att köra bilen, är under våra åldersrestriktioner eller inte är personen som bokat bilen måste bilägaren neka uthyrningen.

Rökning och djur

Rökning är inte tillåtet i bilen under uthyrning. Djur är enbart tillåtna efter överenskommelse med bilägaren.

Avbokningar

I tillfälle en bilägare eller hyrestagare avbokar förekommer avbokningsavgifter. Avgiften beror på hur tätt inpå bokningen avbokningen sker. Läs mer.

Upphämtning

Om bilen inte stämmer överens om beskrivning på gomore.se, har hyrestagare rätt att avbryta uthyrning.

Lämna tillbaka bilen

Bilägaren måste se till att bilen avlämnas i samma tillstånd som vid upphämtning. Om bilen är skadad är det bilägarens ansvar att notera dessa skador i hyreskontraktet med både hyrestagarens och bilägarens underskrift.

Km-status och bränsle

Bilens kilometerantal och bränslenivå ska noteras i hyreskontraktet när uthyrning startar och slutar. Bilen ska återlämnas med samma mängd bränslenivå som vid upphämtning. Är det mindre bränsle än vid start kommer hyrestagare automatiskt bli belastade för betalning utifrån överenskommet pris i hyreskontraktet.

Bränslesort

Hyrestagaren är ansvarig för att tanka bilen med korrekt bränslesort

Problem & skador

Om problem uppstår med bilen under uthyrningen skall hyrestagaren stanna bilen och kontakta vägassistans eller GoMore. Om bilen blir skadad under uthyrningen ska hyrestagare dokumentera skadorna grundligt, för vidare försäkringshantering.

Böter

Böter, broavgifter, vägtullar, trängselskatt och liknande avgifter orsakade under uthyrningsperioden betalas av hyrestagaren.