Regler och ansvar

För att försäkra en trevlig upplevelse är det viktigt att både hyrestagare och bilägare följer våra regler för privat biluthyrning.

Mer information kan du läsa på GoMore's villkor för privat biluthyrning


Dubbelchecka hyrestagares info

Personen som har bokat bilen måste närvara vid hämtning. Bilägaren ska checka hyrestagares, samt eventuell extra chaufförs, körkort. De ska vara minst 23 år gamla och ha haft körkort i minst 3 års tid.

Hyreskontrakt

Hyreskontraktet via appen ska ifyllas och signeras av både hyrestagare och bilägare vid överlämning och tillbakalämning. Det används för att dokumentera eventuella skador, bränslenivå och kilometernivå.

Förberedelse av bilen

Bilägaren är ansvarig för att det finns uppdaterad information om bilen liggandes i bilen. Detta inkluderar viktig information för hyrestagare om något händer under uthyrningen. Bilägaren måste även se till att ta bort bilens registreringsbevis samt ev. Brobizz ur bilen.

Hyrestagare

Om hyrestagaren av någon anledning inte anses vara lämplig till att köra bilen, är under våra åldersrestriktioner eller inte är personen som bokat bilen ska bilägaren avbryta hyresavtalet.

Rökning och djur

Rökning är inte tillåtet i bilen under uthyrning. Djur är enbart tillåtna efter överenskommelse med bilägaren.

Ångerrätt

Om du vill avboka en uthyrning skall du annullera bokningen via din hyresöversikt på GoMore. Hyrestagaren kan avboka fram till 3 timmar före avtalad start.

Upphämtning

Om bilen inte stämmer överens om beskrivning på gomore.se, har hyrestagare rätt att avbryta uthyrning.

Återlämning

Bilägaren måste se till att bilen avlämnas i samma tillstånd som vid upphämtning. Om bilen är skadad är det bilägarens ansvar att notera dessa skador i hyreskontraktet med både hyrestagarens och bilägarens underskrift.

Km-status och bränsle

Bilens kilometerantal och bränslenivå ska noteras i hyreskontraktet när uthyrning startar och slutar. Bilen ska återlämnas med samma mängd bränslenivå som vid upphämtning. Är det mindre bränsle än vid start kommer hyrestagare automatiskt bli belastade för betalning utifrån överenskommet pris i hyreskontraktet.

Bränslesort

Hyrestagaren är ansvarig för att tanka bilen med korrekt bränslesort

Problem med bilen

Om problem uppstår med bilen under uthyrningen skall hyrestagaren stanna bilen och kontakta vägassistans eller GoMore.

Böter

Böter, broavgifter, vägtullar, trängselskatt och liknande avgifter orsakade under uthyrningsperioden betalas av hyrestagaren.