Regler och ansvar

För att säkerställa ett bra hyresförhållande är det viktigt att både hyrestagare och bilägare följer våra regler för privat biluthyrning.

Mer information kan du hitta på GoMores villkor för privat biluthyrning


Upphämtning av bil

Den som bokat bilen ska hämta den på den adress som anges i bokningsbekräftelsen. En extra förare som lagts till i bokningen kan inte hämta bilen utan att den primära hyrestagaren är närvarande. Bilägaren måste bekräfta identitet och körkortsnummer för hyrestagaren och eventuella extra förare.

Hyreskontrakt

Hyreskontraktet i appen eller via pappersformat måste signeras vid hämtning och lämning av bilen. Hyreskontraktet används för att säkerställa hyrestagares identitet och extra förare samt för att dokumentera bilen skick, skador, drivmedel och mätarställning.

Information om bilen

Bilägaren är ansvarig för att det ligger ett Informationshäfte i bilen. Om detta saknas finns samma information under "Om olyckan är framme" i appen. Här hittar du information och instruktioner om något händer längs vägen. Det är även bilägarens ansvar att bilens registreringsbevis inte ligger i bilen under uthyrning.

Hyrestagare

Om hyrestagaren av någon anledning inte anses vara lämplig till att köra bilen, är under våra åldersrestriktioner eller inte är personen som bokat bilen måste bilägaren neka uthyrning och genast kontakta GoMore.

Rökning och djur

Rökning är inte tillåtet i bilen under uthyrning. Djur är endast tillåtna efter överenskommelse med bilägaren.

Avbokningar

I tillfälle en bilägare eller hyrestagare avbokar förekommer avbokningsavgifter. Avgiften beror på hur tätt inpå bokningen avbokningen sker. Läs mer.

Upphämtning

Om bilen inte stämmer överens med beskrivning på gomore.se, har hyrestagare rätt att avbryta hyresperioden. Bilen ska lämnas tillbaka i samma städade skick som vid upphämtning. Om bilen lämnas tillbaka i sämre skick har GoMore rätt att enligt våra villkor för biluthyrning debitera hyrestagare för biltvätt.

Lämna tillbaka bilen

Bilägaren ska tillsammans med hyrestagaren gå igenom bilens skick vid återlämning. Om bilen fått en skada är det bilägarens ansvar att notera och dokumentera skadan i hyreskontraktet som ska signeras av både bilägaren och hyrestagaren.

Km-status och bränsle

Inkluderade kilometer står angivet i bokningen och på bokningsbekräftelsen via mail. Hyrestagare ansvarar för att tanka bilen med korrekt drivmedel. Bilens mästarställning och drivmedel ska anges i hyreskontraktet. Bilen ska återlämnas med samma drivmedelsnivå som vid upphämtning. Hyreskontraktet i appen reglerar och debiterar hyrestagare automatiskt för avsaknad av drivmedel eller överkörda kilometer. Kostnaden utgår från GoMores angivna priser för extra kilometer eller avsaknad av drivmedel.

Problem & skador

Om problem uppstår med bilen under hyresperioden ska hyrestagaren stanna bilen och kontakta vägassistans eller GoMore. Om bilen blir skadad ska hyrestagare dokumentera skadorna grundligt, för vidare försäkringshantering.

Böter

Parkeringsavgifter, böter, trängselskatt eller liknande avgifter som uppstår i hyresperioden betalas av hyrestagaren.