Om olyckan är framme

Uppstår en skada eller problem med bilen ber vi dig dokumentera detta med bilder i det tillfälle det behövs vid efterföljande skadehantering.


Har personskada inträffat

 • Ring 112.
 • Notera din plats samt be eventuella vittnen om att vänta på polisen eller anteckna själv eventuella vittnens namn, adress och telefonnummer.

Behöver du hjälp längs med vägen?

 • Se till att bilen står åt sidan på säker plats.
 • Kontakta Redgo för vägassistans på +46 8 731 40 68 och förklara vad som inträffat samt uppge att bilen är hyrd via GoMore och försäkrad av Omocom. Invänta väghjälp.
 • Kan inte bilen repareras på plats transporteras den till närmaste verkstad som kan reparera bilen inom 3 dagar. Krävs det längre reparationstid ska bilen transporteras till verkstad i bilägares hemort.
 • Kontakta bilägaren omgående för att informera om händelsen och orsak till skadan. Om bärgning är aktuell bör du meddela bilägaren om vilken verkstad bilen bärgas till. Därefter är det viktigt att du som hyrestagare fortsätter kommunicera med bilägaren då hen bör vara delaktig i vidare process och beslut gällande reparation av bilen.
 • Om bilen kan repareras inom hyresperioden samt inom tre dagar rekommenderar vi dig som hyrestagare att vänta på reparation om du har möjlighet till det och därefter fortsätta hyresperioden.
 • Om du som hyrestagare inte har möjlighet att invänta reparation eller bilen inte kan repareras inom hyresperioden samt inom tre dagar täcker försäkringen kostnaden för dig som hyrestagare och medpassagerare att fortsätta resan med kollektivtrafik. Spara i sådana fall kvitton för vidarehantering och eventuell ersättning av vår försäkringspartner. (OBS! För bilägare: Om hyrestagaren inte har möjlighet att fortsätta hyresperioden täcker försäkringen kostnaden för hemtransport av din bil)
 • Maila till support@gomore.se för att förklara vad som hänt om det är utanför våra öppettider och du inte kan nå oss på telefon. Vi kan i efterhand assistera med eventuell ersättning samt eventuell återbetalning av resterande hyresperiod beroende på orsaken till driftstoppet.
 • Vid nyttjande av vägassistans, vänligen notera detta som skada i hyreskontraktet vid återlämning av bil.
 • Se fullständiga villkor för vägassistans via Omocom här: Försäkringsvillkor

Har det uppstått skada på bilen eller annan motpart

 • Uppkommen skada ska anmälas till GoMore så snart som möjligt, eller senast 24 timmar efter hyresperioden är avslutad. Skadan bör registreras och dokumenteras i Hyreskontraktet vid återlämning av bil.
 • Om det uppstått en skada när bilen varit parkerad, och motpart ej uppgett kontaktuppgifter, måste skadan anmälas till Polisen innan den kan anmälas till GoMore. Du kan enkelt anmäla en smitningsskada genom att fylla i Polisens e-formulär här eller ringa in på telefon 114 14. Om parkeringsskadan sedan godkänns som smitning via Trafikförsäkringsföreningen kan eventuell självriskkostnad uppgå till ett lägre belopp.
 • Få med så mycket information som möjligt i skadeanmälan så som namn, adress, telefonnummer till alla inblandade parter och vittnen, registreringsnummer på inblandade bilar samt bilder på skadorna.

Vid stenskott/glasskada

 • Om bilen får ett stenskott under hyresperioden bör du som hyrestagare först och främst sätta på ett stenskottsplåster för att undvika förvärring av skadan. Många bilägare har stenskottsplåster i handskfacket på bilen och annars hittar du det enkelt hos en glasmästare, tex CARGLASS eller Ryds Bilglas.
 • Stenskottet bör repareras omedelbart för att fortsatt förhindra att ytterligare skador uppstår och detta kan göras direkt utan bekräftelse från Omocom. Åtgärda stenskottet på närmsta glasverkstad och uppge följande faktureringsadress till verkstan: Omocom AB, Org nr: 559097-2377 Birkagatan 1 113 36 Stockholm. Maila fakturan till economy@omocom.se

 • Ange bilens registreringsnummer på fakturan. Reparation av stenskott är gratis och kostnaden ska faktureras till Omocom, alternativt återbetalas av Omocom till hyrestagaren eller bilägaren efter att kvitto kan uppvisas med bilens registreringsnummer. Behöver rutan bytas ut tillkommer en självrisk som Omocom fakturerar hyrestagaren för i efterhand.

 • Vid återlämning av bilen ska stenskottet skrivas in i hyreskontraktet som en tillkommande skada, oavsett om stenskottet har hunnit lagas under hyresperioden eller inte, så att vi kan assistera vidare i ärendet.

Vid skadegörelse eller stöld

 • Hyrestagaren måste omedelbart rapportera skadegörelse eller stöld av bilen till polisen samt kontakta ägaren och informera om händelsen.
 • Hyrestagaren måste även rapportera stöld eller skadegörelse till GoMore och försäkringsbolaget så snart som skadegörelse eller stöld upptäckts.

Återlämning av skadad bil vid hyresperiodens slut

 • Hyrestagare och bilägare ska tillsammans gå igenom bilens tillstånd för att säkra att förekommande skador kan jämföras med eventuella tidigare skador beskrivna i hyreskontraktet.
 • Både hyrestagare och bilägare måste skriva under på skadebeskrivningen i hyreskontraktet vid återlämning av bil.

Skadeprocess efter anmäld skada

 • När skadan anmälts till GoMore och Omocom tar det 1-3 arbetsdagar innan försäkringsbolaget kontaktar bilägaren för mer information om vidare process samt verkstadsval.
 • När bilen lämnas till verkstad ska bilägaren informera verkstaden om att bilen är försäkrad via Omocom. När skadeärendet är avslutat kontaktas hyrestagaren av Omocom för betalning av eventuell självrisk enligt Försäkringsvillkoren

Vid generella frågor innan skadeanmälan:

Kontakta GoMore på support@gomore.se eller ring på telefon 0313-045 666.