Om olyckan är framme

Uppstår en skada eller problem med bilen, ber vi dig dokumentera problem/skador med bilder i det tillfälle det behövs vid efterföljande skadehantering.


Har personskada inträffat

 • Ring 112.
 • Notera din plats samt be eventuella vittnen om att vänta på polisen eller anteckna själv eventuella vittnens namn, adress och telefonnummer.

Behöver du hjälp längs med vägen?

 • Se till att bilen står åt sidan på säker plats
 • Kontakta Viking Väghjälp för vägassistans på +46 8-58720250. Förklara vad som inträffat samt uppge att bilen är hyrd via GoMore, uppge försäkringsnummer: 6832015-1. Invänta Väghjälp.
 • Kan inte bilen repareras på plats transporteras den till närmaste verkstad som kan reparera bilen inom 3 dagar. Krävs det längre reparationstid ska bilen transporteras till verkstad i bilägares hemort.
 • Kontakta bilägaren omgående för att informera om händelsen och orsak till skadan. Om bärgning är aktuell bör du meddela bilägaren om vilken verkstad Viking bärgar bilen till.
 • Om bilen kan repareras inom hyresperioden samt inom tre dagar, rekommenderar vi dig som hyrestagare att vänta på reparation och därefter fortsätta hyresperioden.
 • Om bilen inte kan repareras inom hyresperioden samt inom 3 dagar täcker försäkringen kostnad för hyrestagarens samt passagerares hemtransport via kollektivtrafik.
 • Vid nyttjande av Vägassistans, fyll i skadeanmälan här.
 • Se fullständiga villkor för vägassistans här: Försäkringsvillkor

Har det uppstått skada på bilen eller annan motpart

 • Uppkommen skadan ska anmälas till GoMore och Moderna Försäkringar så snart som möjligt, eller senast 24 timmar efter hyresperioden är avslutad. skadeanmälan görs här.
 • Om det uppstått en skada när bilen varit parkerad, måste skadan anmälas till polisen innan den kan anmälas till GoMore och Moderna Försäkringar. Du kan enkelt anmäla skadan genom att fylla i Polisen e-formulär här eller ring in på telefon 114 14
 • Få med så mycket information som möjligt i skadeanmälan så som namn, adress, telefonnummer till alla inblandade parter och vittnen, registreringsnummer på inblandade bilar samt bilder på skadorna.
 • Vid skada som involverar motpart ska hyrestagaren informera motparten att bilen är hyrd genom GoMore och att bilen är försäkrad hos Moderna Försäkringar med försäkringsnummer 6832015-1.

Vid stenskott/glasskada

 • Om bilen får ett stenskott i hyresperioden, ska stenskottet repareras omedelbart för att förhindra att ytterligare skador uppstår. Anmälan av stenskottet måste göras omedelbart efter inträffad skada här.
 • Stenskott kan repareras direkt utan bekräftelse från Moderna Försäkringar. Om rutan behöver bytas ut krävs självriskbetalning samt skadenummer från Moderna Försäkringar.
 • Kontakta direkt någon av våra glasmästare CARGLASS på 0771-15 15 50 eller Ryds Bilglas på 0771 - 411 411. Vid anmälan uppge försäkringsnummer 6832015-1 samt att bilen hyrs genom GoMore.

Vid skadegörelse eller stöld

 • Hyrestagaren måste omedelbart rapportera skadegörelse eller stöld av bilen till polisen samt kontakta ägaren och informera om händelsen.
 • Hyrestagaren måste även rapportera stöld eller skadegörelse till GoMore och Moderna Försäkringar så snart som skadegörelse eller stöld upptäckts.

Återlämning av skadad bil vid hyresperiodens slut

 • Hyrestagaren och bilägare ska tillsammans gå igenom bilens tillstånd för att säkra att förekommande skador kan jämföras med eventuella tidigare skador beskrivna i hyreskontraktet.
 • Både hyrestagaren och bilägaren måste skriva under på skadebeskrivningen i hyreskontraktet vid återlämning av bil.
 • Har inte skadeanmälan gjorts redan ska skadan rapporteras i samband med återlämning här

Skadeprocess efter anmäld skada

 • När skadeanmälan gjorts och skadan anmälts till GoMore och Moderna Försäkringar tar det 1-2 dagar innan Moderna Försäkringar kontaktar bilägaren för mer information om vad som händer med skadan, samt för val av verkstad.
 • OBS! När bilen lämnas till verkstad ska bilägaren informera verkstad om att bilen är försäkrad av Moderna Försäkringar med försäkringsnummer: 6832015-1, samt ange skadenummer som mottas av Moderna Försäkringar.
 • När skadesak är avslutad kontaktas hyrestagare av Moderna Försäkring för betalning av skada enligt Försäkringsvillkor

Vid generella frågor innan skadeanmälan:

Kontakta GoMore på support@gomore.se eller ring på telefon 0313-045 666.

Vid frågor under pågående skadeärende:

Kontakta Moderna Försäkringar på telefon 0200-259 259.