Om olyckan är framme

Uppstår en skada eller problem med bilen, ber vi dig dokumentera problem/skador med bilder i det tillfälle det behövs vid efterföljande skadehantering.


Har personskada inträffat

 • Ring 112.
 • Notera din plats samt be eventuella vittnen om att vänta på polisen eller anteckna själv eventuella vittnens namn, adress och telefonnummer.

Behöver du hjälp längs med vägen?

 • Se till att bilen står åt sidan på säker plats
 • Kontakta Viking Väghjälp för vägassistans på +46 8 587 202 50. Förklara vad som inträffat samt uppge att bilen är hyrd via GoMore, uppge försäkringsnummer: 6832015-1. Invänta Väghjälp.
 • Kan inte bilen repareras på plats transporteras den till närmaste verkstad som kan reparera bilen inom 3 dagar. Krävs det längre reparationstid ska bilen transporteras till verkstad i bilägares hemort.
 • Kontakta bilägaren omgående för att informera om händelsen och orsak till skadan. Om bärgning är aktuell bör du meddela bilägaren om vilken verkstad Viking bärgar bilen till.
 • Om bilen kan repareras inom hyresperioden samt inom tre dagar, rekommenderar vi dig som hyrestagare att vänta på reparation och därefter fortsätta hyresperioden.
 • Om bilen inte kan repareras inom hyresperioden samt inom 3 dagar täcker försäkringen kostnad för hyrestagarens samt passagerares hemtransport via kollektivtrafik.
 • Vid nyttjande av Vägassistans, vänligen notera detta som skada i hyreskontraktet vid återlämning av bil.
 • Se fullständiga villkor för vägassistans här: Försäkringsvillkor

Har det uppstått skada på bilen eller annan motpart

 • Uppkommen skadan ska anmälas till GoMore och Moderna Försäkringar så snart som möjligt, eller senast 24 timmar efter hyresperioden är avslutad. Skadan bör registreras och dokumenteras i Hyreskontraktet vid återlämning av bil.
 • Om det uppstått en skada när bilen varit parkerad, och motpart ej uppgett kontaktuppgifter, måste skadan anmälas till Polisen innan den kan anmälas till GoMore och Moderna Försäkringar. Du kan enkelt anmäla smitningsskadan genom att fylla i Polisen e-formulär här eller ring in på telefon 114 14. Om parkeringsskadan sedan godkänds som smitning via Trafikförsäkringsföreningen kan eventuell självriskkostnad uppgå till ett lägre belopp.
 • Få med så mycket information som möjligt i skadeanmälan så som namn, adress, telefonnummer till alla inblandade parter och vittnen, registreringsnummer på inblandade bilar samt bilder på skadorna.
 • Vid skada som involverar motpart ska hyrestagaren informera motparten att bilen är hyrd genom GoMore och att bilen är försäkrad hos Moderna Försäkringar med försäkringsnummer 6832015-1.

Vid stenskott/glasskada

 • Om bilen får ett stenskott i hyresperioden, ska stenskottet repareras omedelbart för att förhindra att ytterligare skador uppstår. Stenskott behöver inte anmälas via skadeanmälan men bör med fördel skrivas in i Hyreskontraktet som tillkommande skada, även om stenskottet är reparerat. Om stenskottsplåster finns tillgängligt i bilen, använd detta för att minska förvärring av stenskott.
 • Stenskott kan repareras direkt utan bekräftelse från Moderna Försäkringar. Kom ihåg att uppge GoMore och att bilen är försäkrad via Moderna Försäkringar med försäkringsnummer 6832015-1. Om rutan behöver bytas ut krävs självriskbetalning från hyrestagaren via Moderna Försäkringar. Försäkringsnumret via Moderna ska dock uppges till glaspartner vid byte av ruta som sedan fakturerar kostnad till försäkringsbolaget.
 • Kontakta direkt någon av våra glasmästare CARGLASS på 0771-15 15 50 eller Ryds Bilglas på 0771 - 411 411. Vid tidsbokning uppge försäkringsnummer 6832015-1 samt att bilen hyrs genom GoMore. Eventuella kostnader ska registreras på försäkringsnumret.

Vid skadegörelse eller stöld

 • Hyrestagaren måste omedelbart rapportera skadegörelse eller stöld av bilen till polisen samt kontakta ägaren och informera om händelsen.
 • Hyrestagaren måste även rapportera stöld eller skadegörelse till GoMore och Moderna Försäkringar så snart som skadegörelse eller stöld upptäckts.

Återlämning av skadad bil vid hyresperiodens slut

 • Hyrestagaren och bilägare ska tillsammans gå igenom bilens tillstånd för att säkra att förekommande skador kan jämföras med eventuella tidigare skador beskrivna i hyreskontraktet.
 • Både hyrestagaren och bilägaren måste skriva under på skadebeskrivningen i hyreskontraktet vid återlämning av bil.

Skadeprocess efter anmäld skada

 • När skadeanmälan gjorts och skadan anmälts till GoMore och Moderna Försäkringar tar det 1-3 dagar innan Moderna Försäkringar kontaktar bilägaren för mer information om vad som händer med skadan, samt för val av verkstad.
 • OBS! När bilen lämnas till verkstad ska bilägaren informera verkstad om att bilen är försäkrad av Moderna Försäkringar med försäkringsnummer: 6832015-1, samt ange skadenummer som mottas av Moderna Försäkringar via mail.
 • När skadesak är avslutad kontaktas hyrestagare av Moderna Försäkring för betalning av skada enligt Försäkringsvillkor

Vid generella frågor innan skadeanmälan:

Kontakta GoMore på support@gomore.se eller ring på telefon 0313-045 666.

Vid frågor under pågående skadeärende:

Kontakta Moderna Försäkringar på telefon 0200-259 259.