Om olyckan är framme

Vi rekommenderar att du alltid tar bilder av eventuella skador med din mobil, så vi har dokumentation på skadorna i det tillfälle det behövs.


Har personskada inträffat

 • Ring 112.
 • Be eventuella vittnen om att vänta på polisen eller anteckna själv eventuella vinttnens namn, adress och telefonnummer.

Har sakskada inträffat

 • Hyrestagaren ska ange en beskrivning av skadorna i bilens Informationshäfte som ska ligga i handskfacket. Se till att få med så mycket information som möjligt, namn, adress, telefonnummer till alla inblandade parter och vittnen, registreringsnummer på inblandade bilar samt bilder på skadorna. Saknas Informationshäftet ska det antecknas på annan plats, exempelvis i telefonen.
 • Hyrestagaren ska meddela ev. motpart att bilen är hyrd genom GoMore och att bilen under hyrestiden är försäkrad hos Moderna Försäkringar med försäkringsnummer: 6832015-1.
 • Om skadan är omfattande, måste hyrestagaren omedelbart kontakta ägaren.

Om bilen inte kan köras efter skada eller har fått driftstopp

 • Moderna Försäkringar tillsammans med Viking Väghjälp hjälper till med bärgning i Sverige och i de länder som är anslutna till Gröna kortsamarbetet, i det tillfälle utlandskörning lagts till vid bokning.
 • Kan bilen inte köras, kontaktas Viking Väghjälp för assistans eller transport. Bilen transporteras alltid till närmaste verkstad, som kan reparera bilen. Kontakta Viking Väghjälp på +46 8-58720250 och uppge försäkringsnummer: 6832015-1 samt ange att bilen hyrs genom GoMore.
 • Om bilen inte kan repareras på plats eller på närmsta öppna verkstad täcker försäkringen transport av bilen till bilägarens hemort.
 • Se de fullständiga villkoren för vägassistans här: Försäkringsvillkor

Återlämning av skadad bil

 • Hyrestagaren och ägaren till bilen ska tillsammans gå igenom bilens tillstånd för att säkra att förekommande skador kan jämföras med eventuella tidigare skador beskrivna i uthyrningskontraktet.
 • Både hyrestagaren och bilägaren måste skriva under på skadebeskrivningen i hyreskontraktet.

Skadeanmälan

 • Eventuella skador som omfattas av försäkringen måste omedelbart eller senast inom 24 timmar efter hyresperiodens slut rapporteras till GoMore.
 • Skadan anmäls sedan genom att fylla i skadeanmälan eller kontakta GoMore Support.

Vid uppsåtlig skadegörelse eller stöld

 • Hyrestagaren måste omedelbart rapportera uppsåtlig skadegörelse eller stöld av bilen till polisen samt kontakta ägaren och informera om händelsen.
 • Hyrestagaren måste även rapportera stöld eller uppsåtlig skadegörelse till GoMore så snart som möjligt och senast 24 timmar efter avslutad hyresperiod.
 • Skadegörelse eller stöld ska sedan anmälas genom att fylla i skadeanmälan eller kontakta GoMore Support.

Vid glasskada

 • Om en ruta på bilen får stenskott, ska stenskottet repareras omedelbart för att förhindra att ytterligare skador uppstår. Anmälan av stenskottet måste göras omedelbart efter inträffad skada, men behöver inte accepteras från Moderna Försäkringar, så länge stenskottet kan repareras.
  • Om rutan behöver bytas ut ska alltid GoMore kontaktas.
  • Kontakta CARGLASS på telefonnummer: 0771-15 15 50 och uppge försäkringsnummer: 6832015-1 samt att bilen hyrs genom GoMore.

För ägare:

Reparation av skada

 • När skadan anmälts via skadeanmälan kommer Moderna Försäkringar kontakta bilägaren för verkstadsval och information om vad som händer i skadehanteringen.
 • OBS! När bilen lämnas till verkstad ska bilägaren informera verkstad om att bilen är försäkrad av Moderna Försäkringar med försäkringsnummer: 6832015-1, samt ange skadenummer som mottas av Moderna Försäkringar.

Vid frågor:

Skriv till GoMore på support@gomore.se eller ring på telefon 0313-045 666.