Generella villkor

Senast uppdaterad: 2 juli 2024

Genom att använda tjänsterna på webbplatsen under domänen www.gomore.se godkänner du som användare följande villkor.


§1 Inledning

1.1 Driften av webbplatsen sköts av GoMore ApS, CVR-nr 35865497, Kompagnistræde 20C, plan 3, 1208 Köpenhamn K (härefter kallat ”GoMore”).

§2 Medlemskap

2.1 Tillgång till användningen av de tjänster som erbjuds av GoMore kräver att användaren är en registrerad medlem av GoMore.

2.2 Medlemskap i GoMore etableras och är giltigt efter:

a) Medlemmens godkännande av dessa villkor för GoMore.

b) Medlemmens korrekta inmatning av medlemsinformation (namn, adress, telefonnummer och e-postadress) i GoMores medlemsprofil eller upprättande av medlemskap via Facebook- profil. En medlem kan när som helst göra ändringar eller ta bort medlemsinformation under menyn ”Inställningar”. Vid borttagning av medlemsinformation, som är en förutsättning för medlemskap i GoMore, anses medlemskapet automatiskt avslutat.

2.3 GoMore förbehåller sig rätten att utan medgivande vägra, blockera eller annullera medlemskapet utan att informera medlemmen. Alla medlemmar kan säga upp sitt medlemskap utan förvarning under menyn ”Inställningar”.

§3 Marknadsföring

3.1 Direkt eller indirekt reklam samt alla andra former av marknadsföring på GoMores webbplats från användarna på egna eller andras vägnar, är inte tillåtet.

3.2 Varje handling som strider mot 3.1 anses vara en väsentlig överträdelse av avtalet mellan GoMore och användaren. GoMore förbehåller sig rätten att ta bort innehåll på webbplatsen och att vidta ytterligare rättsliga åtgärder som GoMore anser nödvändiga till följd av överträdelsen av 3.1.

§4 Användarens särskilda skyldigheter

4.1 Användaren garanterar att de uppgifter som han eller hon har uppgett är korrekta och att utlämnande av uppgifter till GoMore inte strider mot tillämplig lag eller tredje parts rättigheter.

4.2 Användaren garanterar att han eller hon genom användning av GoMores webbplats inte tillför straffrättsligt och kriminellt innehåll samt virusprogram och programvara som kan skada GoMores och andra användares program och hårdvara.

4.3 Användaren garanterar att han eller hon inte kommer att använda sig av privat data som finns tillgänglig på GoMores webbplats för annat än direktrelaterad kontakt till GoMores förmedling av privat biluthyrning, däribland särskilt vid användning av e-postadresser och adresser som användaren kan komma i besittning av via GoMores webbplats.

4.4 Användaren garanterar att han eller hon kommer att använda plattformen i enlighet med de riktlinjer som beskrivs i dessa villkor. GoMore förbehåller sig vid misstanke om missbruk rätten att kontrollera användarens korrespondens med andra användare via plattformen och att säga upp användarens medlemskap.

§5 GoMores ansvarsfriskrivande

5.1 GoMore är endast en mellanhand och tredje part som tillhandahåller en förmedlingsplattformen och påtar sig därmed inget ansvar därutöver. Användning av GoMores förmedling privat biluthyrning sker därför på användarens egen risk. GoMore ansvarar inte för eventuella skador som uppstår under bokningstillfällen. Likaså ansvarar GoMore under inga omständigheter för privat biluthyrning som helt eller delvis misslyckats.

5.2 Användaren samtycker till och godkänner att GoMore inte kan hållas ansvarig för andras användning eller utlämning av uppgifter på GoMores webbplats. Planering, genomförande och ansvar för bokningen beror på inkluderande parter för genomförande där GoMore inte kan hållas ansvarig för användares användning av uppgifter på GoMores webbplats.

5.3 GoMore kan inte hållas ansvarig för tjänstens tillgänglighet, fel eller reducering och/eller uteblivelse av tjänstens funktionalitet, däribland virus, tekniska fel och misslyckanden.

5.4 GoMore kan inte hållas ansvarig för ekonomiska förluster och följdskador, däribland förlorad vinst eller förlust av data och information.

5.5 GoMore kan inte inte hållas ansvarig för innehållet på GoMores webbplats, däribland särskilt text, information eller länkar som läggs in av medlemmar i fritextfält på webbplatsen.

§6 Persondata

6.1 Genom att skriva in sina uppgifter om namn, adress, telefonnummer, e-postadress och ruttinformation är användaren införstådd med och samtycker samtidigt till att sådan information, som är en nödvändig följd av GoMores tjänst, kan bli tillgänglig för alla som använder GoMores webbplats. Detta gäller inte för betalningsuppgifter, som kommer att behandlas konfidentiellt.

6.2 Med hänvisning till DAC7 (EU-rådets direktiv 2021/514 som kräver att onlineplattformar som GoMore samlar in och rapporterar skatteinformation om användare som tjänar pengar via GoMores plattform) samtycker du till att GoMore delar dina uppgifter med det relevanta landet eller länderna genom att acceptera dessa villkor när du listar ett hyrfordon på GoMore beläget inom en av de 27 EU-medlemsstaterna eller om du är bosatt i en EU-medlemsstat.

6.3 GoMore kommer så vitt det är möjligt att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att medlemmarnas angivna medlemsuppgifter inte görs tillgängliga för användarna i en vidare omfattning än vad som är en nödvändig följd av GoMores tjänster. Medlemmen är införstådd med att medlemsuppgifterna används för interna, statistiska och anonyma utvärderingsändamål i enighet med person- och sekretesspolicy.

6.4 Tjänster som delas av användare via GoMore kommer att vara möjliga att hitta via sökmotorer som Google, såväl som genom vissa resplaneringsverktyg.

6.5 En medlem kan alltid göra ändringar/radera medlemsinformation under “Profilinställningar.”

6.6 En medlem ska vara medveten om GoMores regler för person- och sekretesspolicy Sekretesspolicy.

§7 Ansvarsfriskrivning och användarvillkor för AI-chatbot på GoMore

7.1 Genom att interagera med vår AI-chatbot förstår och accepterar användaren att informationen som tillhandahålls av chatboten är genererad av ett automatiserat system. Chatboten opererar baserat på maskininlärningsalgoritmer och kan ge felaktig eller ofullständig information. Användaren är medveten om att chatbotens svar endast är av rådgivande karaktär och inte bör betraktas som professionell rådgivning. Därför kan chatboten göra misstag och användaren bör alltid kontrollera GoMores officiella villkor för användning av GoMores plattform och tjänster.

7.2 Vi avsäger oss allt ansvar för förlust eller skada som kan uppstå från användningen av information som tillhandahålls av chatboten. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, direkta, indirekta och oavsiktliga skador samt följdskador och straffbara skador eller omkostnader. Användaren samtycker till att använda sitt eget omdöme och verifiera informationen som mottas från chatboten innan beslut fattas baserat på sådan information.

7.3 Användaren samtycker till att deras interaktioner med chatboten kan loggas och övervakas för kvalitetssäkrings- och förbättringsändamål. All personlig information som tillhandahålls under dessa interaktioner kommer att hanteras i enlighet med vår integritetspolicy.

7.4 Genom att acceptera dessa villkor och interagera med chatboten samtycker användaren till vår insamling och användning av deras data som beskrivs. Användaren är medveten om att deras data kan användas för interna, statistiska och anonyma utvärderingsändamål i enlighet med vår integritetspolicy.

7.5 Användare kan kontakta vår kundsupport för exakt och pålitlig information eller om de stöter på problem med chatboten. Vi rekommenderar att direkt kontakta vår support för viktig eller kritisk information.

7.6 Användare bör vara medvetna om vår allmänna integritetspolicy och användarvillkor, som gäller för alla interaktioner med vår webbplats, inklusive de med AI-chatboten.

Genom att interagera med vår AI-chatbot godkänner du dessa villkor. Om du inte accepterar villkoren, vänligen avstå från att använda chatboten.

§8 Ändringar av villkor

8.1 GoMore förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor och bestämmelser.

8.2 Ändrade villkor kommer uppdateras på hemsidan under Villkor. Ändringar för sekretesspolicy är giltiga vid publicering. Genom fortsatt användande av Gomores tjänster bekräftar medlemmen nya villkor och bestämmelser. Om du inte accepterar villkor kan du välja att avsluta ditt konto hos oss.

§9 Övriga bestämmelser

9.1 Om en eller flera av bestämmelserna i dessa villkor blir overksamma eller visar sig ogenomförbara är parterna skyldiga att vidta åtgärder som så långt som möjligt leder till samma eller motsvarande resultat.

9.2 Om en eller flera bestämmelser i dessa villkor inte är verksamma eller visar sig ogenomförbara påverkar det inte giltigheten för de övriga bestämmelserna.

9.3 Eventuell tvist mellan GoMore och en användare ska hanteras enligt svensk lag.

9.4 Användare ska vara medvetna om villkor och bestämmelser för privat biluthyrning samt för användandet av GoMore Poäng på plattformen.

§10 Reklamation och klagomålshantering

Om du inte håller med om resultat eller utfall av en tvist, vänligen kontakta avdelningen som hanterade ärendet. De kommer att försöka hitta en lösning med dig. Om du fortfarande inte håller med om slutsatsen kan du lämna in ett formellt klagomål för att få en ny bedömning av ärendet. Klagomål måste skickas skriftligen till support@gomore.se. Skriv "klagomål" i ämnesfältet i din e -post. Kom ihåg att ange e -post och telefonnummer som används på din GoMore -profil i ditt klagomål, tillsammans med en kort och exakt beskrivning av ärendet och vad du vill klaga på. Tänk på att klagomål kräver en ny och grundlig bedömning av ärendet. Hanteringstiden är normalt 3-5 arbetsdagar. Vi kommer att göra vårt bästa för att behandla ditt klagomål så snabbt som möjligt. Om detta inte löser din tvist kan du klaga till en av de svenska klagomålsnämnderna.

§11 Kontakt

Om du har några frågor eller klagomål gällande GoMores villkor kan du kontakta oss på:

GoMore Sverige
Magnus Ladulåsgatan 59
118 27 Stockholm
Email: support@gomore.se