GoMore Poäng användarvillkor

Vid användande av GoMore Poäng på hemsidan www.gomore.se accepteras följande villkor.

§1 Introduktion

1.1 GoMore Poäng tillåter registrerade medlemmar på GoMore (en användare) att tjäna poäng (namngivet GoMore Poäng) som kan användas som prisavdrag vid bokning av bilhyra. Användare tjänar GoMore Poäng när de bjuder in vänner (Rekommendationsprogram) eller hyr bil via GoMore (Lojalitetsprogram). För att ta del av GoMore Poäng måste en användare acceptera villkoren för GoMore Poäng vilket också är en del av GoMore’s generella villkor och bestämmelser.

§2 Rekommendationsprogram

2.1 Poäng via inbjudningar

Användare på GoMore kan tjäna poäng som kan användas som prisavdrag på framtida bokningar om: (i) en vän som en användare bjudit in registrerar ett användarkonto på GoMore via den länk hen mottagit; samt (ii) om den inbjudna vännen genomfört Godkända transaktioner. Användare samt den inbjudna vännen måste ha ett verifierat telefonnummer för att kunna tjäna och använda poäng.

GoMore Poäng för en och samma användare kan inte tjänas på fler än en profil. GoMore Poäng som tjänats på olika profiler kan inte slås samman för att användas på en specifik profil.

2.2 Godkända transaktioner för inbjudna vänner

En godkänd transaktion måste uppnå följande värde, inkluderat avgifter och skatt:

Bokning av hyrbil: 200 DKK, 200 NOK, 200 SEK, 20 EUR (beroende på valutan i det land bokningen genomförs)

Transaktionen måste bli bokad och betald via GoMore’s plattform och först efter den inbjudna vännen genomfört bokningen mottar användaren GoMore Poäng.

2.3 Inbjudningar via länk

Inbjudningar får endast sändas ut för personligt bruk där inbjudan som sänds via en länk inte får sändas ut i ett kommersiellt syfte utan anknytning till användaren. Inbjudningar får inte delas ut i forum eller liknande där det inte finns någon personlig relation till de personer som kan tänkas mottaga länken.

2.4 Inbjudna vänner

Inbjudna vänner som via länken registrerar sig som medlemmar på GoMore kan använda sina poäng redan vid sin första bokning, så som det marknadsförts via GoMore’s hemsida, mailutskick och förklarats via GoMore support. Undantag kan förekomma om den inbjudna vännen mottagit en länk i samband med en specifik medlemskampanj. Undantaget ska då specificeras på den mottagna inbjudan.

2.5 Flera inbjudningar

En inbjuden vän kan endast använda sig av en inbjudningslänk. Om en vän mottar flera inbjudningar från flera olika medlemmar på GoMore vill endast den medlem vars länk används motta poäng genom Rekommendationsprogrammet.

§3 Lojalitetsprogram

3.1 Så får du poäng vid en bokning

Användare får GoMore Poäng som de kan använda vid en framtida bokning när de genomfört en hyresperiod för hyrbil. Antal poäng som tjänas beror på priset för bokningen (inkl, skatt och avgifter). Poäng som tjänats på fler än ett konto, kan inte kombineras och användas under ett och samma GoMore-konto.

§4 Generell information

4.1 Användande av poäng

Användare måste ha ett verifierat telefonnummer anslutet till sin profil för att kunna tjäna och spendera poäng.

GoMore Poäng visas automatiskt vid betalningen av en bokningsprocess. Har användaren några GoMore Poäng vill användaren kunna välja att använda dem direkt eller spara dem till ett annat tillfälle.

För Danmark, Sverige och Norge är 1 poäng värd respektive 1.00 DKK, SEK, eller NOK vid bokning av hyrbil. För Spanien och Frankrike är 100 poäng värda 1.00 EUR vid bokning av hyrbil. GoMore Poäng kan inte användas vid beställning och betalning av GoMore leasingbil.

GoMore Poäng kan endast användas för bokningar med samma valuta som det land där GoMore-profilen är registrerad.

4.2 Poängbegränsningar

Användare som använder GoMore och bjuder in andra att registrera sig som medlemmar vill bli belönade utifrån de poängsystem som står angivet i villkoren. En användare kan på en och samma profil totalt tjäna poäng upp till ett hyrbilsvärde av 2,500 DKK, 2,500 SEK, 2,500 NOK eller 250 EUR. Begränsningen beror på den valutas land där användare registrerat sin profil.

4.3 Avbokning av bokningar med poäng

GoMore Poäng vill bli refunderat på samma sätt som återbetalning av vanlig betalningsmetod så länge avbokningen följer GoMore’s krav för avbokningar. Exempelvis, om en avbokning betyder att 50% av bokningens kostnad ska återbetalas vill 50% av de GoMore Poäng som används bli refunderat.

4.4 Ändringar och rättigheter

GoMore har rätt att avbryta samt ändra delar av systemet kring GoMore Poäng (inkl. Rekommendationsprogrammet och Lojalitetsprogrammet). Detta inkluderar en användares delaktighet, helt eller delvist, oavsett tidspunkt och anledning.

Motstrider en användare villkoren för GoMore Poäng har företaget rätt att frånta en användare dess poäng. GoMore förbehåller sig rätten att undersöka all aktivitet som kan relateras till användandet av GoMore Poäng samt korrigera GoMore Poäng som anses ha tjänats genom otillåten aktivitet.

4.5 Uppdateringar av villkoren för GoMore Poäng

GoMore kan uppdatera villkoren oavsett tidspunkt och anledning utan förvarning. Vid förändring av villkoren vill uppdateringar publiceras på GoMore’s portal och meddelas ut via appar, tjänstevillkor etc, och får därmed omedelbar verkan. Fortsatt användande av GoMore Poäng vill därmed modifieras utifrån ändring, inkluderande delaktighet inom Rekommendationsprogrammet samt Lojalitetsprogrammet.