Försäkringsvillkor

GoMores hyresförsäkring inkluderar kasko, vagnskade, stöld, trafikansvar och vägassistans.

Försäkringen tecknas automatiskt när du hyr en bil via GoMore. Priset för försäkringen ingår i GoMores försäkrings-och serviceavgift. Läs fullständiga försäkringsvillkor här. En sammanfattning av försäkringsvillkoren följer nedan.


Omfattning av försäkring via GoMore

 • Full försäkring (kasko, vagnskade, trafikansvar, stöld och vägassistans).
 • Förlust definieras som att hyrestagaren inte har lämnat tillbaka bilen senast 28 dagar efter avtalad återlämningsdag.
 • Försäkringen gäller under den bokade hyresperioden i EU-länder samt länder inkluderade under Gröna Kortet.

Krav för bilen

 • Måste vara privatägd och registrerad för privat persontransport i Sverige.
 • Får inte användas i företagssammanhang som t.ex varu- eller godstransport.
 • Måste kunna köras med ett vanligt körkort (maxvikt 3500 kg).
 • Måste ha en gällande helförsäkring (Trafik-, delkasko- och vagnskadeförsäkring/vagnskadegaranti).
 • Får max. ha ett marknadsvärde på SEK 1 000 000.
 • Får max. vara 15 år gammal (räknat från fordonets tillverkningsår) och max ha kört 250 000 km.
 • Bilens registreringsbevis del 2 får inte vara i bilen under uthyrning.
 • Är bilens nyvärde mer än SEK 800 000 och mindre än 5 år gammal ska det finnas ett aktiverat spårningssystem under samtliga uthyrningar.

Krav på hyrestagaren

 • Måste kunna uppvisa giltigt körkort.
 • Måste ha fyllt 21 år.
 • Måste ha haft körkort i minst 1 år.
 • Måste ha godkänt körkort för att köra i EU.
 • Det är möjligt att köpa till extra förare vid bokning, personen ska då även vara under ovanstående krav.

Självrisk

 • Hyrestagaren har en självrisk på kr. 7.500 per skada. Vid tillköp av självriskreducering vid bokning är självrisken 2.500 kr per skada.
 • Reparation av stenskott på framrutan är gratis. Om framrutan måste bytas ut krävs dock självrisk.
 • Förlust av nyckel, är inte inkluderat under självrisk varpå hyrestagare betalar fullständig kostnad för byte av lås/ny nyckel etc.

Övriga villkor

 • Uthyrningsperioden får inte överstiga 30 dagar.
 • OBS: försäkringen täcker inte maskinskador som är begränsade till fordonets mekaniska, elektriska eller elektroniska delar av motor, växellåda etc.
 • Lånebil vid tillfälle av skada är inte inkluderat i försäkringen.

Fullständiga försäkringsvillkor via Moderna Försäkringar

Läs fullständiga försäkringsvillkor för personbil, lättlastbil och husbil här.