Vad funderar du på?

Hjälp Biluthyrning Uthyrningsförsäkring och skador Vad gör du om bilen är obrukbar vid upphämtning

Vad gör du om bilen är obrukbar vid upphämtning

När du hyr en bil via GoMore ska bilen vara klar och körbar vid upphämtningstillfället. Men om du upptäcker att bilen inte kan köras på grund av mekaniska eller andra problem, följ dessa steg:

Omedelbara åtgärder

 1. Kontakta bilägaren: Informera omedelbart bilägaren om problemet. Kontaktuppgifterna finns i din bokningsbekräftelse och i GoMore-appen.

 2. Dokumentera bilens skick: Ta bilder eller videor som visar bilens skick och eventuella specifika problem som hindrar den från att köras. Denna dokumentation är viktig för att verifiera situationen.

Kontakta GoMore Support

 • Kontakta oss: Om du inte kan lösa problemet direkt med bilägaren kontaktar du GoMore Support för ytterligare hjälp. Du kan göra detta via telefon eller email.

 • Beskriv detaljer: Förklara situationen och skicka in samtlig dokumentation du har samlat in, exempelvis bilder och en beskrivning av de mekaniska problemen.

Alternativ

 • Ersättningsbil: Beroende på tillgängligheten av andra bilar hjälper GoMore till att hitta en ersättningsbil åt dig om det behövs. Annars assisterar vi med att avboka bokningen, så att du kan boka en annan bil som du själv väljer.

 • Avbokning och återbetalning: Om ingen ersättningsbil finns tillgänglig och bilen inte kan användas kommer GoMore att underlätta avbokningen. Du kommer att vara berättigad till full återbetalning av kostnader som redan betalats.

Registrering av befintliga skador i hyreskontraktet

När man hyr en bil via GoMore måste både hyrestagare och bilägare se till att bilens skick dokumenteras korrekt för att undvika problem eller missförstånd. Så här ska befintliga skador registreras i hyreskontraktet i GoMore-appen:

För bilägare

 • Registrera befintliga skador i din bilprofil: Innan du hyr ut din bil via GoMore ska du dokumentera eventuella befintliga skador i din bilprofil. Detta inkluderar att ta detaljerade bilder och beskriva varje skada. Befintliga skador måste finnas i hyreskontraktet i appen innan varje hyresperiod startar.

 • Uppdatera vid behov: Om nya skador uppstår eller om tidigare skador förvärras ska du uppdatera detta i din bilprofil före nästa hyresperiod.

För hyrestagare

 • Granska hyreskontraktet: Vid upphämtning av bilen ska du noggrant granska hyreskontraktet i appen för att säkerställa att alla befintliga skador är registrerade. Jämför bilens faktiska skick med den dokumentation som bilägaren har tillhandahållit.

 • Rapportera avvikelser: Om du upptäcker några skador som inte beskrivs i hyreskontraktet vid upphämtning bör du se till att dessa läggs till i kontraktet innan du påbörjar din hyresperiod.

Vikten av korrekt dokumentation

Att noggrant dokumentera befintliga skador i hyreskontraktet är viktigt för att:

 • Skydda alla parter: Det säkerställer att hyrestagare inte hålls ansvariga för skador som de inte orsakat, och att bilägare korrekt kan kräva ersättning för eventuella nya skador.

 • Förebygga problem: Tydlig dokumentation hjälper till att förebygga eventuella oenigheter om skador som kan ha funnits innan hyresperiodens start.

 • Behålla förtroendet: Transparens i rapporteringen av skador främjar förtroendet mellan bilägare och hyrestagare, vilket bidrar till en mer positiv hyresupplevelse.

Genom att följa dessa riktlinjer kan både bilägare och hyrestagare säkerställa en rättvis och transparent hantering av bilen, vilket förbättrar den övergripande hyresupplevelsen på GoMore.

Hittade du vad du behövde?