Vad funderar du på?

Självrisk

Självrisken är den summa pengar som du blir skyldig att betala vid eventuell skada på ditt hyrda fordon. Det maximala självriskbeloppet finner du i din bokning. Resterande reparationskostnad betalas av vårt försäkringsbolag.

Val av självrisk

När du bokar en bil har du möjlighet att välja vår standardsjälvrisk, att reducera den eller att helt ta bort den. Priset för självriskreducering eller eliminering anges alltid tydligt när du bokar bilen.

Justera ditt val av självrisk

Om du inte lade till självriskreducering eller eliminering när du bokade bilen kan du göra det innan hyresperiodens start genom att redigera bokningen. Observera att det inte går att ändra självrisken efter att hyresperioden har påbörjats.

Hittade du vad du behövde?