Vad funderar du på?

Hjälp Biluthyrning Hjälp för bilägare Krav på hyrbilar i alla GoMore-länder

Krav på hyrbilar i alla GoMore-länder

När du lägger upp en bil för uthyrning på GoMore måste vissa villkor uppfyllas för att säkerställa att alla bilar som tillhandahålls är säkra, pålitliga och uppfyller lagkrav. Nedan följer de allmänna och specifika kraven för bilar som hyrs ut på GoMore i alla våra länder:

Allmänna krav för bilar

  • Bilens ålder: Bilar får inte vara äldre än ett visst antal år, vilket varierar beroende på land.

  • Skick: Bilen måste vara i gott mekaniskt skick utan några kritiska problem som kan påverka säkerheten eller körbarheten.

  • Försäkring: Bilen måste vara försäkrad med en giltig ansvars- och halvförsäkring som uppfyller de lagstadgade minimikraven i det land där bilen är registrerad.

  • Registrering: Alla bilar måste vara lagligt registrerade och ha ett giltigt trafiksäkerhetsintyg där det är tillämpligt.

  • Renlighet: Bilen ska vara relativt rena på in- och utsidan när den överlämnas till hyrestagaren.

Specifik utrustning

  • Säkerhetsutrustning: Bilen måste vara utrustad med all obligatorisk säkerhetsutrustning som krävs enligt lag, exempelvis en giltig uppsättning däck som är anpassade till säsongen (t.ex. vinterdäck) och en varningstriangel.

  • Funktionalitet: Alla väsentliga funktioner i bilen, exempelvis bromsar, belysning, biltuta och säkerhetsbälten, måste vara fullt funktionsdugliga.

Dokumentation

  • Hyreskontrakt: Bilägare måste använda hyreskontraktet som finns i GoMore-appen för att dokumentera bilens skick vid starten och avslutet av hyresperioden.

  • Bilder: Det rekommenderas att tillhandahålla nya bilder av bilen från olika vinklar för att korrekt beskriva det aktuella skicket och eventuella befintliga skador.

Landspecifika krav på bilen

Varje land kan ha ytterligare specifika krav som baseras på lokala lagar och försäkringsvillkor. Bilägare uppmanas att bekanta sig med dessa krav för att säkerställa villkoren och försäkringsskyddet. Om en bil inte uppfyller villkoren täcks den inte av GoMores uthyrningsförsäkring och får inte hyras ut på GoMore.

Vänligen besök respektive länk nedan för detaljerad information för varje land:

Genom att uppfylla dessa villkor säkerställs att de bilar som listas på GoMore ger en säker och trevlig upplevelse för hyrestagarna och upprätthåller de standarder som förväntas på vår plattform. Dessutom säkerställer du att din bil får hyras ut på GoMore och att den täcks av vår uthyrningsförsäkring under hyresperioden.

Om du har några frågor dessa villkor, vänligen kontakta vårt supportteam.

Hittade du vad du behövde?