Vad funderar du på?

Hjälp Allmänt Omdömen Vad gör du om du får ett dåligt omdöme?

Vad gör du om du får ett dåligt omdöme?

Att få ett dåligt omdöme på GoMore kan vara tråkigt. Här är vad du bör göra om du befinner dig i den situationen och information om huruvida det är möjligt att få omdömet borttaget.

Att förstå dåliga omdömen

Innan du vidtar några åtgärder är det viktigt att förstå varför det dåliga omdömet kan ha getts. Omdömen är en återspegling av en annan användares upplevelse, och negativ feedback kan ibland ge värdefulla insikter om områden där du kan förbättra dig. Tänk på följande:

 • Reflektera över detaljerna: Fundera över detaljerna i er interaktion. Fanns det några missförstånd eller områden där förväntningarna inte uppfylldes?

 • Reflektera över kommunikationen: Fundera på hur kommunikationen fungerade under processen. Kunde något ha varit tydligare eller meddelats i bättre tid?

Steg att följa efter att ha fått ett dåligt omdöme

 1. Utvärdera feedbacken: Tänk noga igenom feedbacken. Var det en engångsföreteelse eller belyser den ett återkommande problem som du kan ta itu med?

 2. Förbättring: Använd det här som en möjlighet för förbättring. Oavsett om det handlar om att förbättra kommunikationen, vara mer punktlig eller justera din bilprofil kan små förändringar leda till bättre omdömen i framtiden.

Kan ett dåligt omdöme tas bort?

 • Villkor för borttagning av omdömen: I allmänhet tar GoMore inte bort omdömen om de inte bryter mot våra riktlinjer vad gäller innehåll genom att bestå av grovt och trakasserande språk, felaktig information eller orättvisa anklagelser.

 • Begär en granskning: Om du anser att omdömet är orättvist eller innehåller olämpligt innehåll kan du kontakta GoMore Support för att begära en granskning. Ange tydliga skäl till varför du anser att omdömet bör övervägas att tas bort.

Steg för att begära borttagning av omdömen:

 1. Samla in information: Innan du kontaktar supporten ska du samla in all relevant kommunikation eller information som stödjer ditt påstående.

 2. Kontakta kundsupport: Kontakta GoMores kundsupport. Var specifik och förklara varför du anser att omdömet bryter mot våra riktlinjer.

 3. Vänta på svar: När du har skickat in informationen behöver du vänta på att supportteamet undersöker saken och återkopplar. De kommer att informera dig om sitt beslut och eventuella nästa steg.

Förhindra framtida dåliga omdömen

 • Håll en hög standard: Sträva alltid efter att ge bästa möjliga upplevelse för att undvika framtida dåliga omdömen.

 • Begär återkoppling: Be om feedback efter varje hyresperiod. Detta kan hjälpa till att fånga upp problem innan de resulterar i ett dåligt omdöme.

 • Var proaktiv: Om något går fel rekommenderar vi att du är proaktiv och tar itu med problemet innan den andra parten lämnar ett omdöme.

Sammanfattningsvis

Även om ett dåligt omdöme kan vara nedslående är det också en möjlighet att lära och förbättra sig. GoMore värdesätter ett rättvist och transparent betygssystem, och att förstå detta system kan hjälpa dig att bättre hantera dina interaktioner på plattformen. Kom ihåg att ett enda dåligt omdöme inte är en indikation på din övergripande prestation, särskilt om du vidtar åtgärder för att ta itu med eventuella problem och fortsätter att tillhandahålla utmärkt service.

Om du har några ytterligare frågor eller behöver hjälp, tveka inte att kontakta GoMore Support. Vi finns här för att se till att din upplevelse blir lyckad och positiv.

Hittade du vad du behövde?