Vad funderar du på?

Hjälp Biluthyrning Hjälp för bilägare Hantering av böter eller andra avgifter som uppstår vid uthyrning på GoMore

Hantering av böter eller andra avgifter som uppstår vid uthyrning på GoMore

Som bilägare på GoMore är det viktigt att förstå ditt ansvar och de förfaranden som ska följas om din hyrestagare får en parkerings- eller fortkörningsbot under eller efter hyresperioden. Korrekt kommunikation och tydliga instruktioner kan avsevärt minska sannolikheten för sådana problem. Här är vad du behöver veta för att hantera dessa situationer effektivt.

Hyrestagarens ansvar för böter

Hyrestagaren är ansvarig för eventuella böter som uppstår under och eventuellt efter hyresperioden. Detta inkluderar parkerings- och fortkörningsböter. Som bilägare bör du kommunicera detta ansvar tydligt till hyrestagaren innan hyresperioden startar.

Vikten av att tillhandahålla tydlig parkeringsinformation

För att minimera risken för att din hyrestagare får en parkeringsbot är det viktigt att tillhandahålla detaljerad parkeringsinformation:

 • Parkeringsplats: Ange tydligt var bilen ska parkeras och notera eventuella regler eller parkeringsrestriktioner. Detta kan inkludera tider för gatustädning, zoner där parkeringstillståndet gäller och begränsade tider för parkering.

 • Detaljerade instruktioner: Tillhandahåll tydliga, detaljerade instruktioner om parkeringsreglerna i området för din bils parkeringsplats. Att se till att hyrestagarna är välinformerade kan förhindra missförstånd och obefogade böter.

Steg att följa om du får en parkeringsbot

Lösning sinsemellan

Du och hyrestagaren är alltid välkomna att lösa böterna eller anmärkningen på egen hand genom betalning sinsemellan.

Process för hantering av böter

 1. Betala boten:

  • För att undvika ytterligare förseningsavgifter eller påminnelser är det lämpligt att du som bilägare betalar boten direkt.
 2. Få ersättning för utlägget:

  • Efter att ha betalat boten fyller du i formuläret för extra kostnader. Detta kan kan du hitta under "Dina bilar", klicka in på aktuell bil samt "Skador och rapportering". Om du vet vilken hyresperiod det gäller kan du även gå in på den aktuella bokningen för att rapportera extra kostnader därifrån.
  • GoMore kommer sedan att överföra beloppet till ditt GoMore-saldo. Därefter kan du överföra det till valfritt bankkonto.
 3. GoMore sköter vidarehantering:

  • När du har betalat och rapporterat boten tar GoMore över hanteringen av ärendet med hyrestagaren för att se till att du får ersättning för boten.

Dokumentation och kommunikation

 • Behåll dokumentationen: Behåll alla fakturor och kvitton relaterade till kostnaden. Detta inkluderar själva boten, betalningsbeviset och all kommunikation med hyrestagaren om kostnaden.

Sammanfattningsvis

Att tillhandahålla detaljerad parkeringsinformation är ett proaktivt steg som avsevärt kan minska risken för parkeringsöverträdelser. Genom att hantera parkerings- och fortkörningsböter snabbt och i enlighet med GoMores riktlinjer skyddar du dig mot onödiga kostnader och säkerställer att ansvarsområdena är tydligt definierade och upprätthålls. Detta tillvägagångssätt håller inte bara ordning på administrativa frågor utan upprätthåller också rättvisa och ansvarsskyldighet för dina bokningar på GoMore.

Hittade du vad du behövde?