Villkor för GoMore Nyckelfri

Innan du får GoMore Nyckelfri installerat, måste du godkänna och ge samtycke till följande:

Pris och uppsägning:

 • För bilar leasade via GoMore Leasing debiteras leasingtagaren SEK 150 per månad för att ha nyckelfri teknologi installerat i leasingbilen.
 • För privatägda bilar är GoMore Nyckelfri kostnadsfritt de första 3 månaderna. Därefter debiteras du SEK 250 per månad.
 • Tjänsten påbörjas så snart den nyckelfria teknologin och box har blivit installerad i din bil samt när funktion tillgängliggjorts via GoMore's plattform

Installation och avinstallation

 • Installationen av teknologin är kostnadsfri
 • För avinstallation betalar du endast en avgift om du väljer att avinstallera boxen inom 4 månader.
 • Önskar du avinstallera boxen ska du skriftligt kontakta GoMore på support@gomore.se
 • Efter skriftlig förfrågan, kan det ta upp till 30 dagar tills dess att boxen blivit avinstallerad.
 • Om du har en Nyckelfri box installerad i en bil från GoMore Leasing, är det ditt ansvar att säga upp den nyckelfria teknologin och boka tid för avinstallation i god tid innan tillbakalämning av leasingbil.
 • Den nyckelfria boxen lånas endast ut till dig, men ägs av GoMore. GoMore har rätt att kalla tillbaka boxen för avinstallation inom en tidsperiod på 30 dagar, oavsett anledning. Återlämnas inte boxen till GoMore, ska du betala ersättning på SEK 6000.
 • Installation/avinstallation eller annan fysisk påverkan får endast utföras av mekaniker godkänd av GoMore. Du ansvarar för att återlämna boxen utan yttre påverkan.
 • Avbryter du installation/avinstallation eller ankommer sent till bokad tid, ska du betala ersättning på SEK 2000 (om inte avbokning görs 48 h innan bokad tid).

Krav till bilen

När du ingår avtal om GoMore Nyckelfri ska din bil vara under följande krav:

 • Centralt låssystem
 • Minst en extranyckel
 • Första registreringsdatum får inte vara mer än 10 år från dagens datum
 • Mätarställning är mindre än 150 000 km
 • Godkänd service och besiktning för körning i Sverige och har inga aktiva problem eller blinkande varningslampor
 • Ska vara aktiv för uthyrning via GoMore
 • Är inför uthyrning parkerad på en offentlig parkeringsplats där det inte förekommer några nätverksstörningar

Andra krav

 • GoMore Nyckelfri som installerats av GoMore får endast exklusivt användas för uthyrning via GoMore. När du ansluter bilen till GoMore Nyckelfri tillåts du inte hyra ut din bil på andra plattformar. Vid missbruk av teknologin på andra plattformar kan vi kräva en avgift på SEK 7000 samt att GoMore har rätt att med omedelbar verkan avinstallera boxen.
 • GoMore har rätt att avinstallera boxen från bilen, om du inte följer villkor ovan eller villkor och ansvar för uthyrning.
 • Genom installation av den nyckelfria boxen accepterar du samt ger samtycke att bilens placering delas med GoMore för att möjliggöra nyckelfria uthyrningar. Du accepterar vår Sekretesspolicy, inkluderande hur data från Nyckelfri uthyrning delas och används.
 • Om boxen inte fungerar så som den ska, vänligen kontakta GoMore för att få hjälp med reperation eller utbyte.

Ändringar av villkor

 • GoMore förbehåller sig rätten att ändra villkor ovan, inkluderande priser och avtalslängd, med 1 månads notifikation. Prisförändringar kan vara på grund av marknadsinflationer, marknadsförändringar, eller förändring av kostnader för GoMore eller förändring i avgifter och servicetillägg.
 • Vid tillfälle av förändring, har du rätt att avsluta abonnemang och avtal, även innanför de första 4 månaderna, om priset för abonnemanget stiger. Avinstallation och uppsägning måste rapporteras till support@gomore.se inom 1 månad efter förändrade villkor eller prisstigning har blivit annonserad.