Vad funderar du på?

Hjälp Biluthyrning Hjälp för bilägare Skatteregler vid uthyrning i Sverige

Skatteregler vid uthyrning i Sverige

Denna artikel ger detaljerad information om skattereglerna för inkomst som genereras genom peer-to-peer biluthyrning via plattformar som GoMore i Sverige.

Är hyresinkomsterna jag får från GoMore skattepliktiga?

Ja, inkomsterna från uthyrning av din bil som privatperson via GoMore betraktas som skattepliktig kapitalinkomst, som måste redovisas i din deklaration. Skatteverket ger vägledning om beskattning av delningsekonomiska tjänster. Instruktioner och ett illustrativt exempel på bildelning mellan privatpersoner finns på deras webbplats här.

Var hittar jag en sammanställning av de hyresintäkter jag har fått via GoMore?

Du kan se en översikt över dina intäkter samt körsträcka från dina hyresperioder genom att följa de här stegen på vår plattform:

  • Via webbplatsen: Klicka på din profilbild i det övre högra hörnet, välj "Betalningar" och sedan "Transaktioner". Där klickar du på "Ladda ner intäkt per bil" så får du en CSV-fil med sammanfattad information.

Om du behöver mer information om dina intäkter eller har några frågor gällande det, vänligen kontakta GoMore Support.

Kan jag göra skatteavdrag när jag hyr ut en privat bil?

Ja, enligt Skatteverket kan du dra av 13 kr per mil som bilen har körts under alla dina hyresperioder under året. Den totala körsträckan baseras på mätarställningen som anges i varje hyreskontrakt. Denna information hittar du i CSV-filen som laddas ner när du klickar på "Ladda ner intäkter per bil", men du kan också kontakta GoMore Support i god tid innan din deklaration för att få sammanfattad statistik via email. Vi kommer då också att informera dig om det exakta belopp som du kan dra av.

Dina hyresintäkter, minus milavdraget, ska läggas till i din deklaration under avsnitt 7.2. Mer information om detta finns på Skatteverkets hemsida, tillsammans med exempel på hur du kan beräkna inkomsten.

Du får inte göra avdrag för utgifter som normalt är knutna till bilen, exempelvis för parkeringsplats.

Hur fungerar det om jag hyr ut min företagsägda bil via GoMore?

Om du hyr ut din bil via GoMore som en inkomstgenererande verksamhet bör din bil vara företagsregistrerad på vår plattform. Du kan ständigt se dina hyresintäkter på din profil, som du sedan enkelt kan rapportera till Skatteverket och beräkna relevanta avdrag från de uppkomna kostnaderna.

Klausul: Denna artikel är endast avsedd som vägledning och utgör inte juridisk rådgivning. Skattelagstiftningen är komplex och kan variera mycket; du bör kontakta din lokala skattemyndighet eller en finansiell rådgivare för specifik vägledning relaterad till dina omständigheter.

Hittade du vad du behövde?