Vad funderar du på?

Hjälp Biluthyrning Hjälp för bilägare Förståelse av DAC7 (skatteregler)

Förståelse av DAC7 (skatteregler)

Den 1 januari 2023 trädde ett nytt EU-direktiv, DAC7, i kraft med fokus på att förbättra skattetransparensen och samarbetet mellan EU:s medlemsländer. Direktivet påverkar alla digitala plattformar, inklusive GoMore, som nu är skyldiga att samla in, verifiera och rapportera skatteinformation om sina användare.

Vad är DAC7?

DAC7 är ett direktiv som ger digitala plattformar mandat att säkerställa skattetransparens genom att samla in och rapportera användar- och inkomstuppgifter till skattemyndigheterna i användarens hemland. GoMore kommer att börja rapportera denna information årligen, med start från inkomståret 2023, med den första rapporten i januari 2024.

Vem gäller DAC7 för?

DAC7 gäller för alla digitala plattformsoperatörer så som GoMore och påverkar både privatpersoner och företag som använder dessa plattformar för att erbjuda tjänster eller varor. Som bilägare på GoMore måste du följa detta direktiv genom att tillhandahålla korrekt information för att säkerställa korrekt rapportering.

Krav på information

För privatpersoner:

 • För- och efternamn

 • Adress för primär bostad

 • Land där du bor

 • Födelsedatum

 • Skatteidentifikationsnummer (TIN)

 • EU-medlemsstat där TIN utfärdades

 • Momsregistreringsnummer (om tillämpligt)

 • Finansiella konton (t.ex. bankkontonummer)

 • Namn på innehavaren av det finansiella kontot

För företagare:

 • Företagsnamn eller juridiskt namn

 • Företagets organisationsnummer

 • Primär adress

 • Verksamhets identifikationsnummer (CVR- eller SE-nummer)

 • EU-medlemsstat där CVR- eller SE-numret utfärdades

 • Finansiella konton

 • Namn på innehavaren av det finansiella kontot

Tillhandahållande och uppdatering av din information

Du kan lämna eller uppdatera din skatteinformation via vårt skatteformulär som finns tillgängligt på GoMore. Det är viktigt att se till att all information som lämnas är korrekt för att undvika problem med skatterapporteringen.

Information om meduthyrare

Om du delar inkomst från uthyrning av en bil med en meduthyrare, kräver GoMore också information om meduthyraren för att följa DAC7. Denna information inkluderar meduthyrarens namn, bostad, TIN och finansiella kontouppgifter.

Konsekvenser av bristande efterlevnad

Om du inte tillhandahåller den information som krävs kan det leda till påminnelser från GoMore, pausade utbetalningar och blockering av din profil från att ta emot framtida bokningar. Dessa begränsningar kommer att kvarstå tills den nödvändiga informationen har tillhandahållits.

Lagring av uppgifter och sekretess

Enligt DAC7 är GoMore skyldig att behålla användardata under en period som är nödvändig för att uppfylla rättsliga krav. Även om du stänger ditt konto måste GoMore behålla dina uppgifter för att uppfylla skyldigheterna enligt DAC7.

Hittade du vad du behövde?