Vad funderar du på?

Hjälp Biluthyrning Hjälp för bilägare Hantera drivmedelskostnader för biluthyrning på GoMore

Hantera drivmedelskostnader för biluthyrning på GoMore

Ansvar för drivmedelskostnader

Om du som bilägare hyr ut din bil via GoMore är det viktigt att tydligt förstå hur drivmedelskostnader hanteras för att säkerställa en transparent och rättvis hyresupplevelse för dig och hyrestagare.

Vem har ansvaret?

  • Hyrestagarens ansvar: Hyrestagare är ansvarig för att återlämna bilen med samma mängd drivmedel som det var vid hyresperiodens start. Detta innebär att de står för drivmedelskostnaderna under hyresperioden och måste tanka bilen innan de återlämnar den.

Hur registreras drivmedelsnivån?

Vid hyresperiodens start och slut

  • Drivmedelsnivå vid start: När du överlämnar bilen till hyrestagaren måste du registrera den nuvarande drivmedelsnivån i hyreskontraktet. Denna första notering hjälper till att förhindra problem och säkerställer att båda parter är överens om drivmedelsnivån från början.

  • Drivmedelsnivå vid avslut: Se till att du kontrollerar och registrerar drivmedelsnivån när bilen återlämnas. Detta bör dokumenteras i hyreskontraktet för att bekräfta att drivmedelsnivån överensstämmer med vad som registrerades i början.

Nyckelfri uthyrning

  • Automatisk registrering: Om din bil är utrustad med GoMore Nyckelfri registreras drivmedelsnivån vanligtvis automatiskt i hyreskontraktet. Denna funktion förenklar processen och förbättrar noggrannheten. Om systemet inte automatiskt registrerar drivmedelsnivån, eller om den registrerade nivån är felaktig, måste hyrestagaren manuellt uppdatera informationen i GoMore-appen.

Hantering av avvikelser i drivmedelsnivåer

Icke nyckelfri uthyrning

  • Lägre drivmedelsnivå: Om bilen återlämnas med mindre drivmedel än vad som ursprungligen tillhandahölls ska detta noteras i hyreskontraktet i appen. Diskutera och kom överens om återbetalning av drivmedelskostnaden direkt med hyrestagaren när bilen återlämnas. Det överenskomna beloppet kan sedan anges i hyreskontraktet under "Extra kostnader", varefter avgiften automatiskt dras från hyrestagarens betalkort och betalas ut till bilägarens GoMore-saldo.

  • Högre drivmedelsnivå: Om bilen återlämnas med mer drivmedel än vid hyresperiodens start är detta i allmänhet till din fördel och ingen särskild åtgärd krävs såvida du inte vill ersätta hyrestagaren.

Nyckelfri uthyrning

  • Automatiska debiteringar och krediteringar: Eventuella avvikelser i drivmedelsnivån hanteras i enlighet med villkoren. Om bilen återlämnas med mindre drivmedel debiteras hyrestagaren och beloppet krediteras ditt GoMore-saldo. Om bilen däremot återlämnas med mer drivmedel dras drivmedelskostnaden från ditt GoMore-saldo och överförs till hyrestagaren.

Måste bilen vara fulltankad vid upphämtning?

  • Rekommendation men inte ett krav: Även om GoMore rekommenderar att du överlämnar bilen med en full tank för enkelhetens skull är detta inte obligatoriskt. Oavsett vilken drivmedelsnivå bilen har vid upphämtning ska du se till att det kommuniceras tydligt och dokumenteras i hyreskontraktet.

Behöver du ytterligare hjälp?

Om du har ytterligare frågor om hur du hanterar eller kommer överens om drivmedelskostnader som inte ingår i hyreskontraktet, kontakta GoMore Support. Vi finns här för att hjälpa dig att svara på eventuella frågor för att säkerställa att du får en smidig hyresupplevelse.

Hittade du vad du behövde?