Vad funderar du på?

Hjälp Biluthyrning Hjälp för bilägare Förståelse av inkluderade kilometer för bilägare

Förståelse av inkluderade kilometer för bilägare

Översikt över inkluderade kilometer

När du hyr ut din bil via GoMore ingår ett visst antal kilometer i hyrespriset:

  • Dagsuthyrning: För en vanlig 24-timmars hyresperiod ingår ett fast antal inkluderade kilometer. Du kan alltid se hur många kilometer som ingår innan du bekräftar en bokning.

  • Flerdagarsuthyrning: För längre hyresperioder minskar antalet inkluderade kilometer dagligen.

Lägga till extra kilometer

Köp ytterligare kilometer

  • Rekommendation: Om hyrestagaren uppskattar att hen kommer att köra mer än de inkluderade kilometerna rekommenderas att man lägger till extra kilometer vid bokningstillfället. Detta bidrar till att säkerställa transparens och gör det möjligt för dig som bilägare att ha koll på bilens användning.

  • Prissättning: Kostnaden för extra kilometer anges tydligt i din bilannons, vilket gör det möjligt för hyrestagare att fatta välgrundade beslut innan de slutför sin bokning.

Överskridande av inkluderade kilometer

Avgifter för överskridande kilometer

  • Kostnadskonsekvens: Om en hyrestagare överskrider de inkluderade kilometerna debiteras de extra kilometerna till ett pris som är 50% högre än om de hade lagts till i förväg.

  • Betalningsprocess: GoMores system beräknar automatiskt eventuella överskridande kilometer och debiterar hyrestagare inom 24 timmar efter hyresperiodens slut.

I händelse av betalningsproblem

  • Direkt betalning: Om debiteringen inte kan behandlas via hyrestagarens betalkort kommer GoMore att meddela båda parter via email. Vår support hjälper till att debitera summan manuellt.

  • Lösning vid problem: Om det uppstår oenighet om betalningen finns GoMore Support tillgänglig för att hjälpa till att lösa problemet och se till att du får rätt ersättning för de extra körda kilometerna.

Registrering av mätarställning

Ange korrekt information

  • Registrering vid upphämtning och återlämning: Det är viktigt att mätarställningen registreras korrekt i hyreskontraktet både i början och slutet av hyresperioden. Detta säkerställer att eventuella extra kilometer dokumenteras och debiteras korrekt.

  • Kontrollera: Både du och hyrestagaren bör kontrollera att mätarställningen som anges i hyreskontraktet är korrekt.

Sammanfattningsvis

Korrekt hantering av kilometer säkerställer en rättvis och transparent uthyrningsprocess för både bilägare och hyrestagare. Genom att ha tydlig information om inkluderade kilometer och avgifter för extra kilometer hjälper GoMore till att upprätthålla en smidig hyresupplevelse. Kom ihåg att oanvända kilometer inte återbetalas, vilket kommuniceras till hyrestagare för att undvika missförstånd.

För mer information eller hjälp, vänligen kontakta GoMore Support.

Hittade du vad du behövde?