Vad funderar du på?

Hjälp Biluthyrning Hjälp för bilägare Förståelse av hyreskontraktet

Förståelse av hyreskontraktet

Ett tydligt och omfattande hyreskontrakt är avgörande för en smidig uthyrning på GoMore, oavsett om du använder vår nyckelfria teknik eller möter upp med hyrestagare personligen. Den här guiden hjälper dig att förstå hur hyreskontrakt fungerar för båda typerna av uthyrning.

Allmän översikt över hyreskontraktet

Syftet med kontraktet

  • Registrering av bilens skick: Det primära syftet med hyreskontraktet är att upprätta en tydlig registrering av bilens skick vid tidpunkten för upphämtning och återlämning. Detta hjälper till att förhindra tvister mellan bilägaren och hyrestagaren angående eventuella skador som kan uppstå under hyresperioden.

  • Registrering av mätarställning och drivmedel: Kontraktet används också för att registrera mätarställning och drivmedelsnivå i början och slutet av hyresperioden.

Specifika detaljer för nyckelfria hyresperioder

Hyreskontrakt

  • Fylls i av hyrestagare: För samtliga hyresperioder fylls hyreskontraktet i digitalt via GoMore-appen, men när det kommer till nyckelfria hyresperioder fylls det i av hyrestagare istället för bilägare.

  • Upplåsning via app: Den nyckelfria tekniken gör det möjligt för hyrestagare att låsa upp och låsa bilen via GoMore-appen, som automatiskt reglerar kontraktets start- och sluttider.

Säkerhet och dokumentation

  • Dokumentation vid upphämtning och återlämning: Hyrestagare måste dokumentera bilens skick med bilder i början och slutet av hyresperioden med hjälp av GoMore-appen.

Specifikationer för icke nyckelfria hyresperioder

Genomförande av hyreskontrakt

  • Fysisk överlämning: När du träffar hyrestagaren personligen kommer du att granska och underteckna hyreskontraktet tillsammans innan du överlämnar bilnycklarna.

  • Inspektera bilen tillsammans: Båda parter inspekterar bilen tillsammans, och eventuella skador eller problem bör noteras i hyreskontraktet för att säkerställa att båda har en ömsesidig förståelse för bilens skick.

Sammanfattningsvis

Oavsett om du hyr ut din bil med nyckelfri teknik eller möter upp med hyrestagaren personligen är hyreskontraktet ditt skydd för att säkerställa att alla aspekter av uthyrningen är tydliga och överenskomna. GoMore tillhandahåller de verktyg och det stöd som behövs för att underlätta denna process och hjälper dig att hantera uthyrningen smidigt.

Hittade du vad du behövde?