Vad funderar du på?

Hjälp Biluthyrning Hjälp för bilägare Inför och efter en nyckelfri hyresperiod

Inför och efter en nyckelfri hyresperiod

Om du som bilägare använder GoMore Nyckelfri är det viktigt att förbereda bilen ordentligt inför varje hyresperiod för att garantera säkerhet och funktionalitet. Här är vad du behöver göra före och efter varje nyckelfria hyresperiod.

Före en nyckelfri hyresperiod

1. Parkera bilen

  • Parkering på korrekt plats: Se till att bilen är parkerad på sin registrerade adress. Detta är den plats där hyrestagaren förväntar sig att hämta bilen.

2. Bilnyckeln

  • Placera nyckeln i handskfacket: Placera bilens nyckel i handskfacket för att underlätta en smidig överlämning utan att behöva möta upp med hyrestagaren.

  • Säkerhetstips: Om du regelbundet lämnar nyckeln i bilen vid uthyrning kan du överväga att använda en RFID-påse som placeras i en låst nyckelbox i handskfacket för att öka säkerheten. Informera hyrestagaren om koden till nyckelboxen genom att lägga till det under "Upphämtning av bilen" vilket du finner under fliken "Instruktioner och beskrivning" i din profil eller via ett direktmeddelande till hyrestagare innan hyresperioden börjar.

3. Kontrollera bilen

  • Stäng alla dörrar och fönster: Se till att alla dörrar och fönster är ordentligt stängda innan du lämnar bilen.

  • Lås bilen med hjälp av din app: Använd GoMore-appen för att låsa bilen. När bilen är låst via appen kan motorn endast startas om bilen därefter låses upp med appen, vilket garanterar hög säkerhet.

Efter en nyckelfri hyresperiod

1. Kontrollera bilen

  • Lås upp bilen via appen: Efter hyresperioden kan bilen endast startas genom att låsas upp via din GoMore-app.

  • Kontrollera skador: Efter hyresperioden måste du alltid kontrollera bilen för eventuella nya skador som inte har rapporterats. Du har 48 timmar på dig att kontrollera om det finns skador på bilen och rapportera dem till GoMore. Observera att GoMore endast kan hjälpa till med att hantera en skada om det kan bevisas att en hyrestagare är ansvarig och att skadan inträffade under en hyresperiod. Det är ditt ansvar att bevisa detta som bilägare.

2. Hämta bilnyckeln

  • Hämta bilnyckeln från handskfacket: Se till att du tar ut bilnyckeln efter att hyresperioden har avslutats för att säkra bilen när det inte används.

Försäkringsskydd

  • Hyresförsäkring: GoMores hyresförsäkring omfattar hela hyresperioden.

  • Utanför hyresperioder: Utanför hyresperioder gäller din vanliga bilförsäkring. Se till att eventuella skador utanför hyresperioderna täcks av din privata försäkring.

Hittade du vad du behövde?