Vad funderar du på?

Hjälp Biluthyrning Hjälp för bilägare Ansvarsområden för en bilägare av en nyckelfri bil på GoMore

Ansvarsområden för en bilägare av en nyckelfri bil på GoMore

Som bilägare till en nyckelfri bil på GoMore är det ditt ansvar att se till att den är lämplig för uthyrning. Detta innebär att hålla bilen i gott skick och att dokumentera eventuella befintliga skador på rätt sätt. Här följer en detaljerad översikt över ditt ansvar och de steg du bör följa.

Säkerställ att bilen är redo för uthyrning

  • Håll bilen i gott skick: Se till att bilen alltid är i gott skick. Regelbunden underhåll och kontroller är avgörande för att erbjuda en bra hyresupplevelse för hyrestagare.

  • Dokumentera befintliga skador: Innan du lägger upp din bil ska du dokumentera eventuella befintliga skador under "Skador och rapportering" i din bilprofil. Inkludera tydliga bilder och en detaljerad beskrivning av varje skada för att säkerställa full transparens och undvika tvister om bilens skick efter en hyresperiod.

Ansvar efter hyresperioden

  • Rapportera nya skador: Efter varje hyresperiod har du 48 timmar på dig att rapportera eventuella nya skador som inte dokumenterades av hyrestagaren vid upphämtning eller återlämning av bilen. Du måste tillhandahålla bilder på de nya skadorna och rapportera dessa i din bilprofil på GoMore omedelbart.

  • Bevis på skada: Det är ditt ansvar som bilägare att bevisa att en odokumenterad skada inträffade under en hyresperiod om det inte framgår av hyrestagarens bilder. Hyrestagaren måste däremot ta omfattande, högkvalitativa bilder av bilen från alla vinklar vid både upphämtning och återlämning.

Identitetsverifiering vid nyckelfri uthyrning

  • Inget behov av att verifiera hyrestagarens identitet: För hyresperioder med GoMore Nyckelfri behöver du som bilägare inte verifiera hyrestagarens identitet personligen. GoMore verifierar alla hyrestagares identitet före deras första hyresperiod för att säkerställa tryggheten på vår plattform.

Sammanfattningsvis

Att vara bilägare av en nyckelfri bil på GoMore innefattar att du aktivt vidtar åtgärder för att underhålla din bil och noggrant dokumenterar eventuella skador för att säkerställa en smidig hyresprocess. Genom att uppfylla dessa ansvarsområden hjälper du till att upprätthålla en hög servicestandard, minska potentiella konflikter och säkerställa en positiv upplevelse för både dig och dina hyrestagare.

Hittade du vad du behövde?