Vad funderar du på?

Hjälp Biluthyrning Hjälp för bilägare Hur man rapporterar extra kostnader

Hur man rapporterar extra kostnader

När du hyr ut din bil på GoMore kan det hända att extra kostnader så som parkeringsböter, drivmedels- eller broavgifter uppstår under en hyresperiod. Det är viktigt att rapportera dessa extra kostnader för att säkerställa att de ersätts på rätt sätt. Så här gör du för att rapportera extra kostnader från din profil.

Rapportering av extra kostnader

Rapportera direkt: Rapportera eventuella extra kostnader så snart de upptäcks. Detta kan vara direkt efter hyresperioden eller så snart du får meddelanden om exempelvis parkeringsböter eller vägtullar som uppstod under hyresperioden.

Så här rapporterar du extra kostnader

Alternativ 1: Gå till den aktuella bokningen

  • Logga in på din GoMore-profil och gå till den aktuella bokningen där extra kostnaderna uppstod.

Alternativ 2: Gå till din bilprofil

  • Du kan också rapportera extra kostnader via din bilprofil. Gå in på den aktuella bilen och klicka sedan på "Skador och rapportering".

3. Rapportera extra kostnader

  • Navigera till formuläret: Klicka på "Rapportera kostnader" eller liknande beroende på vilken vy du befinner dig i.

4. Lämna uppgifter och dokumentation

  • Beskriv kostnaderna: Beskriv tydligt vad de extra kostnaderna består av. Ange exempelvis vilken typ av avgift det är (parkering, vägtull, drivmedel), beloppet och under vilka omständigheter kostnaderna uppstod.

  • Ladda upp dokumentation: Bifoga kvitto, faktura eller bilder om sådana finns. Denna dokumentation är avgörande för att verifiera kostnaderna och behandla ditt anspråk.

5. Granska och skicka in

  • Dubbelkolla: Se till att all information som lämnats är korrekt och fullständig.

  • Skicka in anspråket: När alla uppgifter har kontrollerats och dokument har bifogats skickar du in anspråket för behandling.

Efter att du har rapporterat extra kostnader

När du har rapporterat extra kostnader kommer GoMore Support att granska anspråket och följa upp med nödvändiga åtgärder. Detta kan inkludera att kontakta hyrestagaren, bekräfta detaljer om kostnaderna eller justera de slutliga avgifterna för hyresperioden. Observera att GoMore endast kan behandla anspråket om vi kan bevisa att en hyrestagare är ansvarig för betalning.

Hittade du vad du behövde?