Vad funderar du på?

Hjälp Biluthyrning Hjälp för bilägare Minimal och maximal hyresperiod

Minimal och maximal hyresperiod

Som bilägare på GoMore kan du påverka din hyreslängd genom att ställa in lämpliga minimi- och maximitider för din bil. Dessa inställningar hjälper dig att kontrollera hur länge din bil kan hyras ut, vilket säkerställer att den uppfyller dina personliga användningsbehov samtidigt som du maximerar intäktspotentialen. Här är en guide som hjälper dig att förstå och ställa in dessa parametrar på ett effektivt sätt.

Förstå minimala och maximala hyresperioder

Minimal hyresperiod

Minimal hyresperiod är den kortaste tid som du tillåter att din bil hyrs ut. Detta kan vara så kort som en timme till flera dagar, beroende på dina preferenser och den efterfrågan du förväntar dig.

Maximal hyresperiod

Maximal hyresperiod är den längsta tid som du tillåter att din bil hyrs ut. Denna period kan sträcka sig från flera dagar till flera veckor.

Så här ställer du in minimal och maximal hyresperiod

1. Navigera till dina bilinställningar

  • Logga in på ditt GoMore-konto och välj den bil som du vill justera hyreslängden för.

2. Gå till bokningsinställningar

  • Klicka på "Bokningsinställningar" där du kan ställa in både minimal och maximal hyresperiod.

3. Ange hyreslängd

  • Ange önskad minimal och maximal hyresperiod. Tänk på faktorer som efterfrågan i ditt område, din tillgänglighet och hur ofta du är villig att möta upp med hyrestagare.

4. Spara och uppdatera

  • När du har ställt in hyreslängden ska du spara ändringarna. Det är en god idé att regelbundet se över dessa inställningar för att säkerställa att de fortsätter att uppfylla dina behov och justera dem baserat på säsongsmässig efterfrågan eller förändringar i din tillgänglighet.

Hittade du vad du behövde?