Vad funderar du på?

Hjälp Biluthyrning Biluthyrning för företagsägda bilar Förväntningar på företagsägda bilar och bilägare på GoMore

Förväntningar på företagsägda bilar och bilägare på GoMore

Som bilägare till en företagsägd bil på GoMore är det avgörande att upprätthålla höga standarder för bilens skick, renlighet och allmänna beredskap. Detta säkerställer att varje hyresupplevelse är säker och pålitlig för hyrestagare. Här är en omfattande guide om vad GoMore förväntar sig av företagsägda bilar och deras bilägare.

Underhåll och skick

Regelbundet underhåll

  • Bilstandard: Det är ditt ansvar att se till att bilen alltid är i säkert skick och uppfyller alla lagkrav för besiktningar, däcktryck, mönsterdjup och säkerhetsutrustning. Före varje uthyrning ska du kontrollera att bilen är påfylld med tillräckligt med olja, kylvätska och spolarvätska. Bilen ska också vara presentabel och överensstämma med beskrivningen och bilderna på GoMore.

Kontroller före uthyrning

  • Inga varningslampor: Se till att det inte finns några betydande fel, exempelvis röda varningslampor, som kan påverka bilens drift eller säkerhet. GoMore förbehåller sig rätten att avbryta en hyresperiod om en bil inte uppfyller dessa standarder. Du kommer inte att kompenseras för förlorade hyresintäkter i sådana fall.

Rengöring

Vi rekommenderar att din bil rengörs in- och utvändigt var 3-4:e vecka, beroende på säsong och användning.

Att göra före verkstadsbesök eller vägassistans

Tillgänglighet för nyckelfria bilar

  • Lås upp via app: Innan du tar din nyckelfria bil till en verkstad eller ringer efter vägassistans ska du se till att bilen är upplåst via appen. Detta avaktiverar startspärren och gör att bilen kan startas.

Regelbundna kontroller

Även om en bil nyligen har genomgått en besiktning kan det ändå uppstå fel och haverier som kanske inte är hyrestagarens fel. Vid tveksamhet om skadeansvaret bör skadan bedömas på en oberoende verkstad för att avgöra om hyrestagaren är ansvarig.

Förbered din bil för vintern

Beredskap inför vintern

  • Isskrapor och vinterdäck: Förvara en isskrapa i din bil för att hjälpa hyrestagare att på ett säkert sätt skrapa fönster under vintern. Utrusta din bil med vinterdäck för att förbättra greppet och minska bromssträckan under kallare månader, detta förhindrar potentiella olyckor. Se till att däcken har tillräckligt mönsterdjup för att kunna hantera isiga vägar på ett säkert sätt.

Upphämtnings- och återlämningsprocess

Nyckelfri uthyrning

  • Hyrestagaren fyller i hyreskontraktet: Om du har GoMore Nyckelfri installerat i din bil fyller hyrestagare i ett digitalt kontrakt som GoMore automatiskt får tillgång till. Du behöver inte vara närvarande vid upphämtning eller återlämning av bilen.

Icke nyckelfri uthyrning

  • Bilägarens eller meduthyrarens närvaro krävs: Om du inte har GoMore Nyckelfri installerat måste du eller en meduthyrare vara fysiskt närvarande för att lämna över bilen till hyrestagaren och fylla i det digitala hyreskontraktet i appen. Du måste också vara närvarande vid återlämning för att säkerställa att bilens skick dokumenteras korrekt med bilder, drivmedel och mätarställning.

Tillgänglighet

Som bilägare ska du eller en meduthyrare vara tillgänglig för att svara på meddelanden och samtal från dina hyrestagare under hela hyresperioden. I händelse av akuta tekniska problem med den nyckelfria funktionen har både du och hyrestagare tillgång till GoMores nödnummer. Snabba svar i meddelandesystemet förväntas före, under och efter hyresperioden. Vid driftstopp eller akuta situationer där GoMore och hyrestagare inte kan kontakta bilägaren, kan GoMore vid behov besluta om reparationer på uppdrag av bilägaren.

Upprätthåll en god ton

  • Positiva erfarenheter: Håll alltid en god ton i kommunikationen med hyrestagare och GoMore. Detta underlättar ärendehanteringen och säkerställer att hyrestagare väljer din bil till nästa hyresperiod. Kontakta GoMore för att få hjälp med eventuella problem.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du se till att dina företagsägda bilar är väl förberedda och underhållna samt uppfyller GoMores krav på uthyrningskvalitet och säkerhet. Detta engagemang hjälper till att upprätthålla öka kundnöjdheten på GoMore.

Hittade du vad du behövde?