Vad funderar du på?

Hjälp Biluthyrning Biluthyrning för företagsägda bilar Uthyrning av företagsägd bil på GoMore: En guide för bilägare

Uthyrning av företagsägd bil på GoMore: En guide för bilägare

Om du som bilägare på GoMore äger bilar som inte är registrerade för privat person- eller godstransport, exempelvis bilar med gula registreringsskyltar eller kommersiella skåpbilar, kan du fortfarande hyra ut dina bilar via vår plattform. Det finns dock särskilda villkor och försäkringskrav som du måste uppfylla. Här är allt du behöver veta om att lägga upp och hyra ut dina företagsägda bilar på GoMore.

Bilregistrering och försäkring

Icke privata bilar

  • Registreringstyper: Företagsägda bilar, exempelvis de med gula registreringsskyltar eller de som klassificeras som kommersiella skåpbilar, som inte är privatägda omfattas inte av GoMores försäkringsavtal för privat biluthyrning.

  • Lägg upp som företagsregistrerad: När du lägger en företagsägd bil på GoMore måste du ange den som företagsregistrerad.

Försäkringskrav

  • Obligatorisk försäkring: Som bilägare till en företagsägd bil måste du ha ett eget försäkringsskydd för samtliga hyresperioder. Försäkringen måste minst omfatta allrisk-, ansvars- och kollisionsskydd samt vägassistans. Försäkringen får inte ha en högre självrisk än vad som anges i våra villkor för biluthyrning.

  • Vägassistans: Denna tjänst måste vara tillgänglig utan extra kostnad och 24/7 för alla hyrestagare.

Ansvar under hyresperioden

Skadehantering

  • Bilägarens ansvar: Som bilägare till en företagsägd bil är du fullt ansvarig för att hantera eventuella skador som uppstår under hyresperioden.

  • Hjälp från GoMore: Även om GoMore inte kan hållas ansvariga för skador före, under eller efter hyresperioden, kan vi hjälpa till att samla in självrisker eller skadekostnader från hyrestagaren när underlag för reparationskostnaden har skickats in. GoMore hjälper till att kommunicera mellan dig och hyrestagaren om det behövs.

Dokumentation krävs

  • Underlag för reparationskostnad: För att underlätta debiteringen av hyrestagaren måste du tillhandahålla dokumentation så som en självriskfaktura från ditt försäkringsbolag eller en faktura och verkstadsrapport från verkstaden.

Skattemässiga och juridiska faktorer att ha i åtanke

Skattemässiga skyldigheter

  • Skatterapportering: All skatterapportering som rör privat användning av företagsregistrerade bilar som hyrs ut via GoMore är bilägarens ansvar.

  • Skatteansvar: GoMore är inte ansvarig för eventuella skattekonsekvenser som uppstår vid uthyrning av din bil och tar inte på sig några skyldigheter eller ansvar i detta avseende.

Sammanfattningsvis

Uthyrning av företagsregistrerade bilar på GoMore innebär särskilda krav, särskilt vad gäller försäkring och skadehantering. Genom att se till att dina bilar är korrekt upplagda som företagsregistrerade bilar och fullt försäkrade kan du dra full nytta av GoMores plattform för att generera intäkter från dina företagsregistrerade bilar samtidigt som du uppfyller alla lagstadgade krav.

Hittade du vad du behövde?