Vad funderar du på?

Hjälp Biluthyrning Hjälp för hyrestagare Förståelse för hyresförsäkring för företagsägda bilar på GoMore

Förståelse för hyresförsäkring för företagsägda bilar på GoMore

När du hyr en företagsägd bil på GoMore är det viktigt att förstå att försäkring-och vägassistansbolag kan skilja sig från privat biluthyrning. Här är en kort översikt som hjälper dig att navigera i detaljerna för försäkringsskydd vid hyresperiod av företagsägd bil på vår plattform.

Försäkringsskydd för företagsägda bilar

Försäkring som tillhandahålls av bilägaren

Vid hyrning av företagsägd bil täcks bilen inte av GoMores privata uthyrningsförsäkring, utan av bilägarens egna försäkring.

Vad täcker den här försäkringen?

  • Omfattande försäkring: Bilägarens försäkring inkluderar omfattande skydd samt ansvarsförsäkring för tredje part, med andra ord likvärdigt som när du hyr en privatägd bil på GoMore.

  • Vägassistans: I bilägarens försäkring ingår vägassistans 24/7. Denna tjänst är tillgänglig utan extra kostnad och kan nås när som helst, vilket säkerställer att hjälp alltid finns till hands i händelse av fordonshaveri eller nödsituation. Information om vägassistans tillhandahålls i din bokning eller direkt av bilägaren.

Extra avgifter

  • Ansvar för självrisk: Eventuell självrisk, som är kostnaden du kan behöva betala i händelse av ett skadeärende, hanterar bilägaren. GoMore kan hjälpa bilägaren att samla in självrisken i händelse av skada som orsakats under din hyresperiod.

För frågor eller ytterligare förtydliganden om villkor för företagsägda bilar är du välkommen att kontakta vårt kundsupport.

Hittade du vad du behövde?