Vad funderar du på?

Hjälp Biluthyrning Hjälp för hyrestagare Förstå drivmedelskostnader för biluthyrning på GoMore

Förstå drivmedelskostnader för biluthyrning på GoMore

Vem ansvarar för drivmedelskostnaderna?

När du hyr en bil via GoMore är det viktigt att förstå hur drivmedelskostnader hanteras för att säkerställa en smidig och rättvis hyresupplevelse för båda parter.

Ansvar för drivmedelskostnader

  • Hyrestagarens ansvar: Som hyrestagare är du ansvarig för drivmedelskostnaderna under hyresperioden. Det är din skyldighet att återlämna bilen med samma mängd drivmedel som den hade vid hyresperiodens start, eller på annat sätt betala för det drivmedel som saknas. Om du hyrt en nyckelfri bil och den inte återlämnas med samma mängd drivmedel som det var vid upphämtning kommer du automatiskt att debiteras för saknad drivmedel. Om du istället återlämnar bilen med mer drivmedel än det var vid upphämtning kommer du få en återbetalning för extra drivmedel. Se gärna våra hyresvillkor för detaljerad information om drivmedelspriser.

Hur registreras drivmedelsnivån?

I början och slutet av hyresperioden

  • Drivmedelsnivå vid start: När du hämtar ut bilen måste bilägaren registrera den aktuella drivmedelsnivån i hyreskontraktet. Detta säkerställer att både du och bilägaren är överens om drivmedelsmängden innan du börjar använda bilen.

  • Drivmedelsnivå vid avslut: Samma förfarande gäller när bilen återlämnas. Drivmedelsnivån ska kontrolleras och registreras i hyreskontraktet för att bekräfta att den överensstämmer med den ursprungliga nivån.

Nyckelfri uthyrning

  • Automatisk registrering: De flesta nyckelfria bilar registreras drivmedelsnivån automatiskt i hyreskontraktet, vilket förenklar processen för dig. Om bilen inte automatiskt registrerar drivmedelsnivån, eller om den rapporterade nivån är felaktig, måste du manuellt uppdatera informationen i GoMore-appen.

Hantering av avvikelser i drivmedelsnivåer

Nyckelfri uthyrning

  • Automatiska debiteringar och krediteringar: I likhet med icke nyckelfria hyresperioder kommer eventuella avvikelser i drivmedelsnivåer att hanteras automatiskt enligt hyresvillkoren. Om bilen återlämnas med mindre drivmedel debiteras du och beloppet krediteras bilägarens GoMore-saldo. Omvänt, om bilen återlämnas med mer drivmedel, kommer krediteringen att dras av från bilägarens intäkter och överföras till ditt GoMore-saldo.

Icke nyckelfri uthyrning

  • Lägre drivmedelsnivå vid återlämning: Om du återlämnar bilen med mindre drivmedel än vad som ursprungligen tillhandahölls, ska denna avvikelse noteras i hyreskontraktet i appen. Du och bilägaren bör komma överens om en betalning av drivmedelskostnaden direkt vid återlämnandet. När ni har kommit överens kan den extra kostnaden anges i appens fält för "extra kostnader", och avgiften dras från det betalkort som du registrerade vid bokningen.

  • Högre drivmedelsnivå vid återlämning: Om du återlämnar bilen med mer drivmedel än det var vid upphämtning bör detta också noteras, även om det vanligtvis inte krävs någon åtgärd om inte annat överenskommits med bilägaren.

Måste bilen vara fulltankad vid upphämtning?

  • Rekommendation men inte ett krav: GoMore rekommenderar att bilägare förser bilen med en full tank drivmedel för att göra det lättare för dig att komma ihåg rätt drivmedelsnivå vid återlämningen. Detta är dock inte obligatoriskt, och den överenskomna drivmedelsnivån bör tydligt anges i hyreskontraktet.

Behöver du ytterligare hjälp?

Om du har ytterligare frågor angående hur du hanterar eller kommer överens om drivmedelskostnader, tveka inte att kontakta GoMores support. Vi finns här för att hjälpa dig att lösa eventuella problem och säkerställa en rättvis och trevlig hyresupplevelse.

Hittade du vad du behövde?