Vad funderar du på?

Hjälp Biluthyrning Hjälp för hyrestagare Hantering av böter och avgifter som hyrestagare

Hantering av böter och avgifter som hyrestagare

När du hyr en bil genom GoMore är det viktigt att du förstår ditt ansvar när det gäller trafikböter, parkeringsböter och andra relaterade avgifter. Här är vad du behöver veta för att hantera sådana situationer på ett ansvarsfullt sätt.

Ditt ansvar för avgifter och böter

Som hyrestagare är du ansvarig för eventuella avgifter och böter som uppstår under hyresperioden. Detta inkluderar, men är inte begränsat till:

 • Parkeringsöverträdelser: Exempelvis böter för parkering på otillåtna eller begränsade områden.

 • Fartöverträdelser: Böter för att ha överskridit hastighetsgränsen.

 • Trafikförseelser: Alla andra avgifter på grund av trafikförseelser.

Observera att när du hyr en nyckelfri bil via GoMore är bilägaren inte skyldig att se till att bilen är lagligt parkerad eller i ett område som inte är tidsbegränsat efter att hyresperioden har avslutats. Därför är du som hyrestagare ansvarig för eventuella böter eller avgifter som kan uppstå om bilen visar sig vara felaktigt parkerad när du har återlämnat den.

Vad händer om du får en avgift eller böter?

Omedelbar åtgärd

Om du får en avgift eller böter under din hyresperiod:

 1. Betala omedelbart: Vi rekommenderar att du betalar eventuella böter så snart som möjligt. Försenad betalning kan leda till ytterligare påföljder eller administrativa avgifter.

 2. Informera bilägaren: Meddela bilägaren via GoMores meddelandesystem om böterna, särskilt om det kan påverka dem eller fordonet direkt.

Hantering av obetalda böter

 • Bilägaren kontaktar dig: Om en bot inte betalas och bilägaren får en faktura efter hyresperioden kan bilägaren kontakta dig via GoMore för att lösa betalningen.

 • Överföring av ansvar: Beroende på villkoren för uthyrningen och lokala lagar kan bilägaren överföra ansvaret för böterna till dig och kräva att du tar ansvar för betalningen.

 • Administrativa avgifter: Om GoMore behöver assistera i att lösa obetalda böter debiteras du ytterligare administrativa avgifter. Kostnaderna kommer att dras från ditt betalningskort.

Bästa praxis för att undvika böter

 • Förbered dig på lokala lagar: Förstå och följ lokala trafik- och parkeringsregler för att undvika vanliga misstag.

 • Använd GPS på rätt sätt: Vissa moderna GPS-system kan varna dig för fartkameror och förbjudna zoner, vilket hjälper dig att undvika potentiella böter.

 • Planera din parkering: Innan du återlämnar bilen, dubbelkolla parkeringsreglerna i området för att säkerställa att du inte befinner dig på en olaglig eller tidsbegränsad plats.

Att hyra genom GoMore innebär att du tar ansvar för hur du hanterar och använder fordonet. Genom att vara uppmärksam på lokala bestämmelser och snabbt hantera eventuella avgifter eller böter kan du undvika extra kostnader och säkerställa en positiv upplevelse för både dig och bilägaren.

Hittade du vad du behövde?