Share or Sink – favoritbilen är tillbaka!

Emma Sjöö
Emma Sjöö · 16. augusti 2021

Antalet bilar på våra gator är fler än någonsin. I år finns det 5 miljoner registrerade personbilar i Sverige och väldigt få av dem utnyttjas effektivt. Åk en båttur för klimatet och hjälp oss göra världen bättre.

Trots att forskarna länge varit eniga om bilarnas negativa påverkan av stadsmiljön och klimatet har antalet personbilar i Sverige växt gentemot föregående år. Dessutom står bilar i genomsnitt stilla 23 timmar om dygnet och när de används är det i genomsnitt bara 1,3 personer i varje bil. Det tycker vi på GoMore inte är acceptabelt. 

Därför bjuder vi in till ett klimatupprop och parkerar en bilbåt i Stockholms hamn med budskapet ‘Share or Sink’. Genom att bli bättre på att dela världens resurser vill vi motverka klimathot såsom översvämningar och en stigande havsnivå – annars kan en parkeringsplats i havet bli realitet. 

Vi sitter i samma båt – eller ja, bilbåt 

Vår flytande bil går för elmotor under fanan ‘Share or Sink’ och seglar runt i Stockholm, Köpenhamn och Sevilla. Vi fyller bilbåten med människor som vill delta i klimatkampen med målet om att halvera antalet bilar på våra gator genom att dela på befintliga resurser. Med initiativet ‘Share or Sink’ påminner vi alla om vad som står på spel – och självklart vill vi att du ska vara med.

Boka en båttur

Gröna vinster för klimatet

Det finns flera gröna fördelar med bildelning. Mer är 50% av alla hushåll i Sveriges största städer äger minst en bil, trots att storstäderna har den största delningspotentialen då befolkningstätheten och antalet bilar är stort. Att producera en enda ny medelstor bil släpper ut flera ton koldioxid, faktiskt mer än dubbelt så mycket som en svensk invånare konsumerar totalt per år. Genom att istället dela våra bilar med varandra kan vi minska produktionen av nya och använda de som redan finns på ett mer effektivt sätt. 

Dela framför att äga

Lyckligtvis har det aldrig varit lättare att dela bil! Vårt koncept för privatägda bilar har revolutionerat bilägandet för många svenskar som enkelt, säkert och flexibelt kan dela sin bil med fler. Antalet elbilar och hybrider för uthyrning har dessutom tredubblats. Genom att dela istället för att äga tar vi bättre hand om både planeten och plånboken. 

Boka en båttur