Share or Sink

Klara
Klara · 20. augusti 2020

Antalet bilar på våra gator är fler än någonsin. I år finns det över 5 miljoner registrerade personbilar med svenska nummerplåtar och väldigt få av dem utnyttjas effektivt. 

Bilar står i genomsnitt stilla 23 timmar om dygnet och när de används är det i genomsnitt bara 1,3 personer i varje bil. Det är för dåligt.Utan en stor klimatinsats kan världshaven stiga upp mot 110 centimeter fram tills år 2100. Bilarna är ett av de mest kritiska fokusområdena om vi ska lösa snabba och långvariga resultat.Därför gör GoMore klimatupprop och sjösätter en bilbåt med budskapet ‘Share or Sink’.  

Vi sitter i samma bilbåt
Vår flytande bil går för elmotor under fanan ‘Share or Sink’ och seglar runt i Stockholm och Köpenhamn. Vi fyller bilbåten med människor som vill delta i klimatkampen med målet om att halvera antalet bilar på våra gator genom att dela på befintliga resurser.Med initiativet ‘Share or Sink’ påminner vi alla om vad som står på spel – och självklart vill vi att du ska vara med. Boka en tur med bilbåten!

Gröna vinster för klimatet
Det finns flera gröna fördelar med bildelning. Transporter står för ungefär en femtedel av allt CO2 utsläpp i EU och 60,7 % av det kommer från bilarna.Mer än 50% av alla hushåll i Sveriges största städer äger minst en bil, trots att storstäderna har den största delningspotentialen då befolkningstätheten och antalet bilar är stort.

Dela framför att äga
Lyckligtvis har det aldrig varit lättare att dela bil! Vårt koncept för privatägda bilar har revolutionerat bilägandet för många svenskar som enkelt, säkert och flexibelt kan dela sin bil med fler. Genom att dela istället för att äga tar vi bättre hand om både planeten och plånboken.