Guide för överlämning av bil under covid-19

Klara
Klara · 31. augusti 2020

För att minska spridningen av coronavirus i största möjliga utsträckning rekommenderar vi att man alltid följer Folkhäslomyndighetens rekommendationer. De kan läsas här.

Utöver det rekommenderar vi följande vid överlämning av bil inför/efter en hyresperiod:

1) Håll avstånd

  • Gå igenom bilen som vanligt vid biluthyrningens start, men håll avstånd till varandra
  • Vid fotografering av körkort, lägg körkortet på bilens motorhuv och undgå kontakt med varandra
  • För att bilägares telefon inte ska behöva byta händer, tillåter vi tillfället att hyrestagare inte behöver signerar på telefonen. Bilägare kan sätta ett kryss för hyrestagares signatur. Detta gäller tillsvidare, eller tills annat kommuniceras från oss

2) Kom ihåg god handhygien

  • Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten eller handsprit innan och efter hämtning och lämning av bil
  • Använd handskar i största möjliga mån vid överlämning av bilen

3) Rengör bilen innan och efter överlämning

  • Rengör kontaktytor och ventilation innan och efter överlämning av bil
  • Lämna som vanligt alltid bilen ren och städad efter dig
  • Om möjligt, lämna våtservetter i bilen till nästa person som ska hyra bilen
  • Kom ihåg att rengöra nyckeln efter en hyresperiod

Ta hand om varandra och bilarna på GoMore så vi kan fortsätta att dela bilar i tider när vi behöver hjälpa varandra.

/ GoMore-teamet