Circular Monday

Emma Sjöö
Emma Sjöö · 22. november 2021

Dagen då vi lyfter cirkulär konsumtion, Circular Monday, inträffar den 22:a november för femte året i rad. GoMore är en av flera företag som  erbjuder bland annat uthyrning, reparation & begagnade varor från över 30 länder, helt i linje med senaste IPCC-rapporten. 

Sedan 2013 har flera shoppingdagar etablerats i Sverige. Var fjärde svensk planerar att köpa julklappar under Black Week i november. Som motpol till detta vill GoMore tillsammans med andra aktörer framhäva en mer hållbar och grön konsumtion av befintliga resurser. 

Att dela bil ger positiva miljöeffekter 

På GoMore pratar vi mycket om att vi vill halvera antalet bilar på våra gator. Men vad menar vi egentligen med det? 

Jo, genom att hyra ut sin bil till andra kan vi minska behovet av att äga en egen bil. En delad bil kan nämligen ersätta upp emot 8-10 icke-delade bilar. Genom att minska behovet av att äga en egen bil, minskar vi även produktinonen av nya, som i sig släpper ut ca 11 ton klodioxdidutlsäpp per bil. 

Sedan GoMore startade har vi tillsammans i Europa sparat hela 190.000.000 kg koldioxutsläpp – motsvarande utsläppet från 17 000 nyproducerade bilar.
Se hur mycket c02 du har sparat. 

Utöver att minska produktionen av nya bilar, skapar vi dessutom en mer hållbar miljö. Framförallt i städerna, där bilar står parkerade längst trottoarer upp emot 96% av sin tid. 

Genom att vi delar bil med varandra kan vi således skapa postiva miljöeffekter såsom:

  • Mindre koldioxidutsläpp 
  • En mer hållbar stadsmiljö
  • Effektivare användning av befintliga resurser

Vi vill att du ska vara med!

För att fira ordentligt vill vi såklart ge dig en rabattkod att hyra bil för. Ange koden CIRCULARMONDAY21 och få 300 kr i rabatt på din första bokning på GoMore.*

Stort tack för att du är med och bidrar till färre bilar på gatorna!  

*Koden är giltig t.o.m 1 dec 2021