Vi hjälper människor att dela bil

Vi samlar människor, gör så att de kan resa enklare och samtidigt tar hand om vår planet.

Vad vi gör

Vår mission är att hjälpa människor att dela bil. Det gör vi genom att via vår plattform erbjuda samåkning, privat biluthyrning och leasing.

Genom samåkning samlas människor för att resa ihop och dela på resans kostnader. Samåkning bidrar till att minska kostnader, ökat resursutnyttjande och sociala upplevelser.

Med privat biluthyrning kan grannar dela bil sin bil med andra när de själva inte använder den. På så sätt används våra resurser effektivare och färre behöver äga en bil när de kan få tillgång till de som finns runtomkring.

Med leasing får du tillgång till egen bil och kan hyra ut bilen när du själv inte använder den. Leasing med GoMore inkluderar bilförsäkring och service plus att du kan finansiera bilen genom uthyrning.

Ju större vår community blir, ju mer kan vi dela med oss!

Varje dag arbetar vi med att så många som möjligt ska kunna dela bil med varandra. Globalt sett har vi miljoner medlemmar, och vi har bara börjat.

Vår historia

I mitten på 00-talet upptäckte de två danska filosofistudenterna Matias och Søren ett enkelt, socialt och smidigt sätt att resa på i Tyskland, nämligen samåkning. Tanken om att ta vidare samåkning till Skandinavien började gro och när de två studenterna återvände hem till Danmark dröjde det inte länge förrän GoMore grundades.

Att ändra människors resevanor var inte lätt till en början, men långsamt började samåkning bli ett accepterat och omtalat transportalternativ i Danmark. Baserat på GoMores tanke om att öka bilars resursanvändande föddes idén till att även kunna hyra bil bland privatpersoner. Privat biluthyrning introducerades därmed för att få grannar utan bil att få tillgång till bil, tack vare att andra delade med sig av sin bil när de själva inte använde den.

Idag är GoMore Skandinaviens största delningsekonomiska verksamhet med aktivitet i fem länder och med över 100 anställda.